Reklamationer av produkter och leveranser

Vi har en gemensam e-postadress för alla kundkontakter som gäller produktreklamationer och leveransstörningar. Vi lovar att svara på inkomna meddelanden inom 48 timmar. Anmärkningar gällande produkter och transporter samt övriga reklamationsärenden skickas i första hand per e-post till:

virheselvittely@chipsters.fi

 • I brådskande ärenden är vårt servicenummer 020 773 8281.

Instruktioner

 • Alla anmärkningar bör göras samma dag som produkten mottagits.
 • Då du tar kontakt lönar det sig att först nämna vilket kundnummer ditt verksamhetsställe har samt numret på forsedeln. På så sätt kan vi genast koppla ihop reklamationen med rätt beställning.
 • Vid produktreklamationer spårar vi rätt parti och länk i händelsekedjan med hjälp av uppgifterna på förpackningens etikett.

Nedan listas de uppgifter som behövs för produktreklamationer (uppgifterna på etiketten varierar beroende på produkten:

 • En noggrann beskrivning av orsaken till reklamationen (t ex fel på smak eller konsistens, trasig förpackning, främmande föremål i produkten, kvalitetsfel – hurudant?)
 • Produkt/produktnummer
 • Förpackningsdag
 • Sista förbrukningsdag
 • Förpacknings-ID
 • Partibeteckning
 • EAN-kod
 • Anläggnings-ID
 • Förpackare (initialer på etiketten)
 • Övriga info, t ex. fiskarens nummer
 • I ditt e-post kan du också bifoga en bild på förpackningens etikett och på produkten.