VÄLKOMMEN 85. FESTÅRET!

Main Image

Verkställande direktörens hälsning

”Det har varit en stor glädje och ära att hoppa in i Chipsters-teamet såhär i början av feståret – ett företag, som grundar sig på att erbjuda högklassiga , hälsosamma och hållbara produkter, som är mera än rätt i tiden och erbjuder intressanta utmaningar för det gemensamma utvecklandet.

I Ab Chipsters Food Oy:s historia ryms förutom framgångar naturligtvis också tider av värk, men den aktningsvärda 85 års åldern samt de lojala kunderna berättar om att de rätta värderingarna har sparats under denna resa. Vårt löfte om att producera, erbjuda och leverera livsmedel av kvalitet är stort, och detta vill vi hålla även i fortsättningen. Då vi vill också vara partihandel nummer ett i att erbjuda seafood och färskvaror, är våra kunders serviceupplevelse lika viktig som själva våra produkter.

Våra varumärken har utvecklats och vuxit under åren till att täcka våra olika kunders behov. Chipsters-varumärket betjänar horeca-kök och dagligvaruhandelns servicediskar runtom i Finland, och Hyvä Apaja erbjuder utmärkt seafood till hemköken. A. Kastèn åter har erbjudit läckra köttprodukter som hantverk redan sedan år 1930 såväl till storkök och kockar som till hemmets matboard via dagligvaruhandeln. En egen omväxling till vardagen erbjuder STADIN&Co, vars bästa service, kvalitet och skräddarsydda lösningar är byggda för professionella kockar och restauranger för att skapa oförglömliga smak- och kundupplevelser.  

2019 – året med njutbar mat av kvalitet

Det pågående feståret betyder för Chipsters Food att hålla fast vid de bekanta värderingarna, men också början till en ny era. Vår målsättning är att bygga en matkultur, där alla har möjlighet till att njuta av hälsosam seafood och färskvaror, utan att pruta på ansvarsfull konsumtion och hållbar utveckling. Detta betyder också kontinuerlig utveckling av våra tillvägagångssätt, till exempel att vi kommer att öka på antalet Hjärtmärke-, MSC- och ASC -produkter och att i  vår förpackningsutveckling satsa på att minimera användningen av plast.

Ansvarsfullhet och kundfokus är för oss inte bara fina ord, utan de betyder att vi i vardagen i utvecklingen av vår verksamhet försöker svara på det som är viktigast för vår kund och kundens kund. Vår service byggs utgående från vår kunds belåtenhet, och därför vill vi fortfarande öka på den öppna kommunikationen och utnyttjandet av kundfeedback. Även erbjudandet av säsongsprodukter och av färdiga, innovativa ide’er som hjälper vardagen är en del av årsplaneringen för kundservice.

Till slut kan man säga att Chipsters Foods historia är skriven tillsammans med våra kunder och tack vare våra kunder. Därför vill vi också fira vårt 85-festår tillsammans med er. Även vår framtid och våra följande utvecklingssteg kommer att skrivas utgående från era behov och målsättningar. Låt oss tillsammans göra även av detta år till ett år med njutbar mat av kvalitet!”

Ari Maijanen
Verkställande direktör