Tidigare utnämningar

Main Image
Text: Archived

Först publicerad på Chipsters gamla sidor (9/2015). Vid förnyelsen av sidorna kan texten ha editerats / rättats (t ex linkerna), utan någon inverkan på informationens ursprungliga sakinnehåll.


01.09.2015 | Nyanställda med kunskap inom fiskbranschen

Ab Chipsters Food Oy satsar på fiskprodukter genom att investera i utrymmen och maskiner för produktion av färsk, förpackad fisk, och genom att utveckla varumärket Hyvä Apaja i dagligvaruhandeln. Färska nyrekryteringar bidrar med värdefull yrkeskompetens.

Jyrki Normaja och Jarmo Niskanen har bred kompetens inom fiskbranschen och förstärker Chipsters-teamet sedan augusti 2015.

Utvecklingschef Jyrki Normaja har en yrkeskarriär på över 20 år inom livsmedelsindustrin, till största delen inom fiskbranschen. På Chipsters ansvarar han för inköp, logistik och produktion och utvecklingen av dessa områden. Jyrkis fritidsintressen är fåglar, natur och fotografering. Hans vackra fotografier finns för beskådan på adressen http://jyrkinormaja.1g.fi/kuvat.

Inköpschef Jarmo Niskanen har arbetat inom fiskbranschen hela sitt yrkesverksamma liv. Han ansvarar för färsk fisk och är med och utvecklar hela leveranskedjan. Till Jarmos fritidsintressen hör orientering, skidåkning, stug- och båtliv. Familjen består av fru och två tonårspojkar.

Normaja
  
Niskanen

Utvecklingschef Jyrki Normaja, inköpschef Jarmo Niskanen