Nya utnämningar – Jyri Hänninen i ledningen av fabrikerna och inköp

Main Image

Ab Chipsters Food Oy:s 85. festår har börjat med en stark utvecklingsanda. I vårt företag finns såväl mångåriga Chipsters-proffs som färska förstärkningar. Vid årsskiftet började vår nya verkställande direktör Ari Maijanen, vars hälsning inför feståret du kan läsa här. Jyri Hänninen har tagit över ledningen för fabrikerna och inköpsfunktionen f.o.m. 17.1.2018. Hänninen har en mångsidig erfarenhet av att utveckla livsmedelslösningar både i topprestauranger och i detaljhandeln.

– Min image om Chipsters Food handlar sedan tidigare om ett starkt toppbränd för fiskhandel, där man agerar med kvaliteten först. I tillägg formar kött-, frukt & grönt- och den övriga partihandelsverksamheten ett verkligen omfattande utbud, där man kan se stora möjligheter och intressanta utmaningar, säger Hänninen.

Det är ett bekant arbete för Hänninen att utveckla partiverksamhet: i sina tidigare uppgifter har han ansvarat för inköp av färsk- och djupfrysta varor i Wihuri och varit med om att bygga nya logistikcentralen i Vinikby i Vanda. Före detta jobbade han som produktutvecklingschef i Atria och utvecklade den nya fabriken samt Ruokaratkaisut-affärsverksamheten och som utvecklingschef för produktsortimentet i Heinon Tukku.

– Då jag kom till Chipsters Food var det fint att märka att det här finns en tät grupp av toppsakkunniga. Företagets vision och värden är stora och till en del även utmanande, men de är en grundförutsättning för en gemensam framgång. T.ex. kvalitet, service erfarenhet och ansvar är de viktigaste pelarna, som definierar och styr vår verksamhet och utvecklandet av den.

Toppkock och utvecklare med höga krav på maten

Hänninen har börjat sitt arbete med att grundligt bekanta sig med Chipsters-teamet och fabrikerna. I praktiken har de första dagarna per vecka gått till att resa och dyka in i vardagen.

– Jag tycker det är verkligen viktigt att vi har starka varumärken, vars utvecklande också ligger i våra egna händer. Vi behöver inte nödvändigtvis göra radikala förändringar i våra fabriker, utan istället är utvecklandet en ständig process. Då plattformen är i skick kan vi även med små gärningar vara en lite bättre kumpan för våra kunder.

Mat är för Hänninen, liksom för mången Chipsters anställd, inte enbart arbete, utan framförallt en passion och kär hobby. Hänninen har själv arbetat som kökschef i prestigefyllda resturanger, såsom i Lyon, och han har också deltagit i internationella tävlingar som medlem i Finlands kocklandslag.

Att känna till det praktiska arbetet i en restaurang är till stor nytta i nuvarande arbetet.

– Matens ursprung, renhet och kvalitet blir allt viktigare. Till exempel de traditionella uppskärnings- och rökmetoderna samt hur man gravar och vetskapen om matens ursprung är av allt större betydelse. För tillfället får också ett visst autentiskt utseende synas och kännas i produkten, utan att glömma det visuella.

I Chipsters Food kan man alltid spåra produktens ursprung, behandlinssättet och behandlaren, och man vill dela den informationen mera transparent även till konsumenten. Hänninen, som hela sitt liv verkat i matvärlden, har som sina favoriter fisk, skaldjur och vilt, vilket är helt naturligt för hans kära hobbyn är både fiske och jakt.

– Man kan säga att jag av mina viktigaste hobbyn även fått min livskarriär. Jag vill främja utvecklandet av branschen hos Chipsters Food enligt våra värden. Min favoritmat är exempel på att fastän god mat alltid smakat mig, så går kvaliteten före kvantiteten –utomordentlig fisk, skaldjur eller vilt kräver ofta arbete och möda förrän man kan servera dem på bordet. Värdesättningen för råvaran och matportionen växer och väcker tacksamhet.

– Jag vill också själv veta ursprunget på min mat, hurudan dess resa till min tallrik varit och att mina matval är av kvalitet och är rena. Det samma vill vi erbjuda även till våra kunder.

Hänninen arbetar i Ab Chipsters Food Oy i Kervo som direktör för inköpet och fabrikerna. Företagets egna produktionsanläggningar är belägna i Kervo, Mariehamn och Borgå och de tillverkar kvalitesprodukter av fisk, kött samt färdigmat såväl till horeca som till partikunder och konsumenter.