Karriärstig-evenemang för unga på Logomo 23.–24.5.2013

Main Image
Text: Archived

Åbo Juniorhandelskammare ordnar 23.-24.5.2013 ett evenemang för sjundeklassister i Åboområdet, med avsikt att presentera olika yrken och studieinriktningar. Evenemanget går under namnet Urapolku, Karriärstig, och ger ungdomarna en chans att bekanta sig rent konkret med yrken. Man kan till exempel prova på att köra en städmaskin, bekanta sig med en rallybil och bilsporten som yrke, se hur en snickare jobbar eller diskutera med en ekonomidirektör. Man räknar med att 1 500 elever från högstadier i Åboområdet kommer att besöka evenemanget, som pågår i två dagar. 

Runt 40 olika yrken finns representerade på Karriärstig-evenemanget. Över 30 olika företag och tiotals utbildningsområden medverkar. Evenemanget genomförs i samarbete med företag, läroverk och Åbo stad. Alla parter har en stark vilja att satsa på ungdomarnas framtid och utveckla Åbo ekonomiområde. Dessutom har undervisningsminister Jukka Gustafsson gett sitt stöd för evenemanget: ”Vi har ett gemensamt ansvar som uppfostrare, lärare, handledare. Vi måste visa ungdomarna att det finns så mycket att drömma om, och också ge unga möjligheten att förverkliga sina drömmar.”

Ungdomarna har fått berätta om sina egna drömyrken i en enkät. Tre drömyrken efterfrågades. Flickornas favorityrken var bl a lärare, frisör, läkare och veterinär. Pojkarna drömde om att bli elitidrottare, ingenjörer, poliser och bilmekaniker. En stor del av dessa drömyrken kan man bekanta sig med på Karriärstig-evenemanget. Man sporrar också ungdomarna att söka sig till yrkesområden som inte är bekanta från tidigare, men där arbetskraft kommer att behövas framöver.

Chipsters är med på evenemanget tillsammans med Yrkesinstitut Livias fiskeriekonomiutbildning. I den gemensamma montern kan besökarna räkna ut fiskens ålder på basen av årsringarna, smaka på havets delikatesser, titta på skaldjur och känna igen vanliga matfiskar.


Först publicerad på Chipsters gamla sidor 5/2013. Vid förnyelsen av sidorna kan texten ha editerats / rättats (t ex linkerna), utan någon inverkan på informationens ursprungliga sakinnehåll.