Julsäsongens servicetider & produkternas leveranser

Main Image

Vår försäljning betjänar er ännu bättre under tiden 26.11.–21.12.2018 med förlängda servicetider vardagar klo 6.00–17.00.

Dessutom förbättras flere produktgruppers order-leveransrytm inom Kervo centrallagrets leveransområde på grund av logistiska förändringar. Förändringen i order-leveransrytmen gäller bl.a. mejeriprodukter, en del av frukt&grönt produkterna och en del av fiskprodukterna från vår egen produktion. Kontrollera produkternas order-leveransrytm av din egen försäljare!

Nyckelord: