Juha Karttunen utnämnd till ekonomidirektör i Chipsters Food

Main Image

Den erfarna ekonomisakkännaren och utvecklaren, Juha Karttunen (EM), har börjat som Chipsters Foods ekonomidirektör fr.o.m. 25.2.2019. Juha har en bred erfarenhet i synnerhet från livsmedelsindustrin, handeln och partihandeln, och i arbetshistoriken ryms fina framgångar i börs- och familjebolag och även i organisationer för investerare.

Före sitt senaste uppdrag som Wihuris horeca ekonomidirektör har Juha arbetat bl.a. i Vaasan & Vaasan -koncernen samt i Suomen Sokeri i nyckeluppdrag som stöder internationalisering och tillväxt.

I Chipsters Food hör till den nya ekonomidirektörens befattningsbeskrivning även att utveckla affärsverksamhetens tillväxt och lönsamhet samt att vara ett starkt stöd för försäljningen tillsammans med de övriga i ledningsgruppen. De första veckorna har visat att värderingarna och viljan med den nya arbetsgivaren och kollegerna är starkt lika.

– Det som imponerade mig i Chipsters Food var organisationens långa och ärofulla historik. Vårt företags kunnande är starkt i att förädla råvaror av kvalitet som differentierar oss på många sätt från konkurrenterna – på detta sätt kan vi erbjuda mervärde för våra kunder. Vårt moderbolag Martin & Servera är i Sverige horeca -branschens marknadsledare och föregångare. Detta ger givetvis möjligheter för oss att utveckla branschen och vår ställning i Finland.

Även att leda ekonomin utgår från kundlöften

Ekonomin och att leda på basen av fakta går hand i hand med kundlöften. Det som man lovar håller man också och man håller tidtabellen. Juha är av samma åsikt som de övriga Chipsters-anställda, att var och en betjänar kunder.

– Min mening är att vi utvecklar också ekonomisidan utgående från människan och kunden – vi strävar till att öka på interaktionen, på att lyssna och att beakta vårt eget folk och kunderna. Samtidigt håller vi fast vid det att vi arbetar planenligt och fattar besluten på basen av aktuell och pålitlig information.

– Bara med en stark och tydlig ekonomisk grund kan vi nå våra gemensamma mål, då vi har som uppgift att producera, leverera och offerera livsmedel av kvalitet och erbjuda bästa service erfarenheten i vår bransch.

Förespråkare för en näringsriktig lunch

Juha har erfarenhet av framgångar både i inhemska och internationella marknader, men även i hektiska förändrings- och utvecklingsskeden ger han inte efter i en sak – att äta en näringsriktig lunch i lugn och ro.

– Jag strävar till att följa den traditionella kostcirkeln och äter alltid en god lunch. Jag njuter i synnerhet av asiatiska delikatesser, fisk och havets läckerheter. Näringsrik mat är i nyckelposition till att orka och för välmående, och för det bör det varje dag finnas åtminstone en lugn stund.

Han har energi över också för fritiden, som han tillbringar med att spela innebandy, att vara med familjen och hunden. Den färska Chipsters-anställda bor i Esbo och har anpassat sig väl i arbetsgemenskapens öppna atmosfär, och arbetena sköts från huvudstadsregionen både via distansarbete och med att regelbundet besöka arbetsplatserna.

– Jag har kommit bland så yrkeskunniga och självständiga arbetare, att många saker sköts utmärkt även via distans, ävenom jag tycker om att besöka våra arbetsplatser, såsom Mariehamn. Såhär under feståret har det varit en glädje att komma med i Chipsters-teamet och jag är säker på att genom att arbeta tillsammans kommer vår utvecklingsriktning att vara utmärkt.