Inhemsk rypsolja kan ersätta importerad fiskolja i fiskodlingen

Main Image
Text: Archived

I Yle TV 2:s nyhetssändning 8.8.2013 berättades att en ny sorts fiskfoder, baserad på rypsolja, har kommit ut på marknaden. Nyhetskällan är en undersökning som koordinerats av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och institutet för biokemi och livsmedelskemi vid Åbo universitet. Ab Chipsters Food Oy var ett av samarbetsföretagen i undersökningen.

Undersökningen visar att utfodringen av regnbågslax kan göras mer vegetabilisk utan att regnbågslaxens näringsvärden sjunker. I undersökningen byttes den dyra, utländska fiskoljan, som det är begränsad tillgång på, delvis ut mot inhemsk rypsolja. Även om användningen av fiskolja halverades, bibehölls fiskarnas hälsa, tillväxt, hållbarhet och smak samt möjlighet till förädling. Dessutom sjönk halten av främmande ämnen i fiskprodukterna. Fiskens hälsosamma fettsyror bevaras då man i slutskedet av odlingen använder ett mer fiskoljehaltigt foder.

En minskad användning av fiskolja förbättrade produktionskedjans lönsamhet. På så sätt stärks de finländska fiskodlarnas konkurrenskraft mot världens ledande fiskodlingsländer. Den ekonomiska granskningen omfattade allt från olika skeden i primärproduktionen till kall- och varmrökta produkter. En minskad användning av fiskolja förbättrar dessutom fiskodlingens ekologiska hållbarhet, eftersom man kan skära ner på användningen av fiskråvaran, som det är begränsad tillgång på.

Forskningsresultaten har omsatts i praktiken. På marknaden finns nu foder mer större halt rypsolja, avsett för de tidiga skedena i fiskuppfödning.


Först publicerad på Chipsters gamla sidor 8/2013. Vid förnyelsen av sidorna kan texten ha editerats / rättats (t ex linkerna), utan någon inverkan på informationens ursprungliga sakinnehåll.