Ett ansvarsfullt val: One for One-hummern

Main Image

Först publicerad 2011.

Vad skiljer "One for One"-hummern från andra humrar?

I naturlig levnadsmiljö når hummern laglig fångstorlek efter fem år, men få individer klarar sig så länge. Endast ett befruktat ägg av 25 000 förväntas nå vuxen ålder. En hummerhona bär i genomsnitt på 8 000 ägg, vilket betyder att bara ett hummeryngel av tre hummerhonors årliga mängd ägg når full storlek.

"One for One"-projektet stärker hummerbestånden i Maine-området i USA genom att föda upp hummeryngel i laboratorium över riskstadierna.  För varje fiskad och såld hummer släpps en  hummer ner i havet.

Vår leverantör Hanssons anser det så viktigt att stärka hummerbestånden att de tagit beslutet att endast sälja hummer som kopplad till "One for One"-projektet. Hanssons donerar för varje såld hummer samma mängd pengar till projektet som det kostar att föda upp en ny hummer. På detta sätt vill de garantera att humrar finns att tillgå även för kommande generationer. Varje hummer är märkt med "One for One"-projektets logotyp.

 

One for one -hummerin tunnus

Hummerinpoikanen
 
Hummerinpoikanen