Dags för biovärme!

Main Image

Fr o m maj 2018 har vi i vår Kervo enhet ersatt fjärrvärme som producerats med jordgas till biovärme som produceras med rent träd. I praktiken menas med detta, att grenar, rötter och annan överlopps virke från skogsavverkning används till att skapa biovärme.

Ett av våra värdegrunder är ansvar, och övergången till biovärme är ett steg närmare den verksamhet som värdesätter miljön i allt större grad. Förändringen är viktig för oss, eftersom vår enhet på Jäspilänkatu i Kervo är till sin omfattning och förbrukning den största enheten. Den fungerar som vårt "andra huvudkontor", som hela vår logistik och största delen av vår försäljnings- och kontorsverksamhet leds från.

"Det är viktigt att uppmärksamma alla miljöaspekter i all vår verksamhet. Vi har för tillfället även flera andra utvecklingsprojekt på gång, som kommer att förminska miljöeffekterna."

– Utvecklingschef Jyrki Normaja, Chipsters Food