Chipsters Food förvärvar hela aktiestocken i Porvoon Herkkukeittiö

Main Image
Text: Archived

Först publicerad på Chipsters gamla sidor 2/2014. Vid förnyelsen av sidorna kan texten ha editerats (t ex linkerna), utan någon inverkan på informationens ursprungliga sakinnehåll.

 

Ab Chipsters Food Oy har genom köpekontraktet som undertecknades 23.1.2014 ökat sitt aktieägande i Ab Rowenbranch Food Oy, dvs delikatessköket i Borgå. I och med köpet har Chipsters 100 % ägarandel i Porvoon herkkukeittiö. Både samarbetet mellan företagen och produktutvecklingen kommer nu att på många olika sätt utvecklas och intensifieras ytterligare.

Vi välkomnar den kunniga personalen vid delikatessköket i Borgå till Chipsters-teamet!