Adressen till vår näthandel har ändrats

Main Image

Serviceavbrottet är förbi!

Vi utförde servicearbeten i våra system & vi har utfört några förändringar i vår näthandel.

Servicearbetet pågår ännu, för vi förbättrar näthandelns funktion. Du kan ändå handla i butiken såsom förr. Ifall problem av någon orsak uppkommer kan du alltid kontakta din egen kontaktperson ›› Vänligen beakta att vår näthandel tills vidare enbart är på finska.


Vänligen beakta att adressen till vår näthandel har ändrats!

Klicka till nya adressen här ››

Vår näthandel är tills vidare enbart på finska. Vi beklagar eventuellt besvär som detta orsakar!