Ab Chipsters Food Oy fick ett miljöpris från Kervo stad

Main Image
Kervo stads miljöpris

Kervo stad ger årligen ett miljöpris till ett Kervobaserat företag, som kontinuerligt utvecklar sin verksamhet och på ett föredömligt sätt tar i beaktande miljön. Priset går år 2012 till Ab Chipsters Food Oy. Pristagaren får ett konstverk i brons (“Kasvun paikka”), som symboliserar hållbar utveckling med hänsyn till miljön. Konstverket är skapat av företagaren Ilpo Penttinen från Pohjolan Helmi Ky i Kervo.

Det är Kervo stadsstyrelse som fattar beslut om vem som får miljöpriset. Priset delades ut första gången år 2002. Kervo stad vill med miljöpriset främja miljöfrågor och principerna för en hållbar utveckling i en liten, men ändå stor stad.


Först publicerad på Chipsters gamla sidor 12/2012. Vid förnyelsen av sidorna kan texten ha editerats / rättats (t ex linkerna), utan någon inverkan på informationens ursprungliga sakinnehåll.