Dataskyddsbeskrivning & cookies

Ab Chipsters Food Oy:s allmänna dataskyddspraxis

Enligt General Data Protection Regulation (senare "GDPR") -förordningen

Uppdaterat 25.5.2018 / svensk versionen 21.6.2018

Denna dataskyddsbeskrivning och vår koncerns rutin i personuppgiftsärenden gäller alla anställda på Ab Chipsters Food Oy (senare även: ”vi” eller ”Chipsters Food”) (professionella kök, detaljhandeln och konsumenter) samt våra leverantörer och andra, som använder våra tjänster.

Se tidigare versionerna ›› .


Vår dataskyddspraxis & information om cookies

Registeransvariga Ab Chipsters Food Oy svarar för behandlingen av de personuppgifter som Chipsters Food samlat om dig. Vårt huvudkontor är på Åland, och vi är en del av Sveriges ledande livsmedelsbolag Martin & Servera ››, som svarar för vår verksamhet i alla länder och därmed också är medansvarig med oss om personuppgifterna. Vi är ändå den huvudsakliga parten i Finland och Estland i kontakter som gäller ärenden i denna beskrivning nämnda personuppgifter.

Denna dataskyddsbeskrivning ersätter våra tidigare beskrivningar. Du ser historiken på versioner på denna sidans nedre del. Vänligen beakta, att vi fortfarande kan uppdatera denna beskrivning an efter som vi utvecklar vår verksamhet och våra system, så du går väl regelbundet och ser på den aktuella informationen på denna sida. Ifall vi utför märkbart stora förändringar i dataskyddet informerar vi om detta i nyhetssektionen på våra nätsidor och/eller via e-post. Dataskyddsbeskrivningen som gäller finns alltid att tillgå på våra nätsidor eller vid begäran i pdf-format (se kontaktuppgifterna i slutet av dokumentet).

Våra rutiner för dataskydd reglerar, hur vi behandlar dina uppgifter, och dataskyddsbeskrivningen berättar bl.a. om hurudana personuppgifter vi samlar och till vilket ändamål, var och hur länge vi sparar dina personuppgifter, information om personuppgifternas överflyttning inom vår koncern eller till tredje part – och givetvis, vilka rättigheter du har. Vi försäkrar att din integritet skyddas i hela Martin & Servera-koncernen enligt den gällande dataskyddslagen.

Tillbaka upp ˆ


Information om cookies

Rutinen för cookies gäller nätbutiken för Chipsters Foods professionella kök samt alla webbsidor som tillhör Chipsters Food: www.chipsters.fi, www.hyvä-apaja.fi, www.a-kasten.fi, www.lihaherkku.fi, www.rbf.fi, www.stadin.co samt på andra webbsidor och/eller digitala tjänster som eventuellt öppnas i framtiden. I sådana fall informerar vi om det separat i denna beskrivning.

Vi använder cookies på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt och för att samla statistik och visa eventuell reklam efter besöket.

Cookies är små filer som ger information om hur du använder webbsidan på din dator eller någon annan enhet som du använt för att besöka sidan. Vi kan inte identifiera dig enbart med cookies och kopplar inte eventuella personuppgifter (t.ex. uppgifter som du lämnar när du fyller i ett kontaktformulär) till dem, såvida inte lagen kräver det. Cookies används för att bl.a. samla statistik om användarna och deras beteende (hur de rör sig) på webbplatsen och för att utveckla den.

Vår webbplats kan även ha cookies från tredje part (bl.a. Google och Facebook), som vi använder för att utveckla vår verksamhet så att vi kan erbjuda dig ännu bättre service och t.ex. visa reklam baserat på de sidor du besökt.

Hur länge cookies ligger kvar varierar. De kan försvinna så snart du stänger webbläsaren (t.ex. osparat innehåll i varukorgen i en webbutik) eller sparas längre. Du kan blockera cookies i din webbläsare, men kom ihåg att webbplatsen då inte alltid fungerar optimalt.

Länkarna till andra nätsidor & sociala media

Från våra www-sidor (eller i fortsättningen från möjliga andra digitala tjänster såsom från mobilapplikationer eller some-konton) kan finnas länkar som leder till en annan nättjänst. På några av våra sidor kan man använda sociala medians insticksmoduler till samfund (t.ex. Gilla- eller Dela-knappen), vars innehåll kommer från den sociala medians tjänster. Dessa övriga nättjänster (sidor, some-kanaler etc.) kan samla information på basen av sina egna, från oss oberoende, integritetsskyddsvillkor. Bekanta dig skilt med dessa tjänsters eller sidors villkor om cookies och dataskydd – i synnerhet om tjänsterna kräver inloggning.

Tillbaka upp ˆ


Ofta frågat om personuppgiftsskydd

Vad är personuppgifter & deras behandling? | Personuppgifter är all information, med vilken du som person kan identifieras: ditt namn, personsignum, ansiktsbild, din röst – även din post- och e-postadress – all information, som man direkt eller indirekt kan förknippa med en fysisk, för tillfället levande person. Till behandling av personuppgifter räknas allt det, som man gör med dessa uppgifter, oberoende om det görs automatiskt eller manuellt. Exempel på vanlig behandling är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, förflyttning och radering.

Vad är General Data Protection Regulation (GDPR)? | EU:s nya allmänna dataskyddsförordning ersätter personuppgiftslagen (523/1999) som i Finland trädde i kraft redan år 1999. Mera information om saken hittar du på dataombudsmannens nätsidor ››

Registeransvarig, behandlare, personuppgiftsbiträden och övriga? | Vi på Chipsters Food är våra kunders (konsumenter och företagskunder) personuppgifters registeransvariga och behandlare. Vi använder extern hjälp för att behandla en del av uppgfiterna och de kallas för personuppgiftsbiträden. Vi som registeransvarig definierar hur de möjliga personuppgiftsbiträdena behandlar våra kunders uppgifter och vi övervakar, att personuppgiftsbiträdet handlar enligt våra instruktioner. Våra företagskunder kan leverera sina register till oss, och då blir vi behandlare eller t.o.m. personuppgiftsbiträden beroende på fallet.

EES? | Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet EES omfattar EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge.

Tillbaka upp ˆ


Allmän information: registeransvarig & kontaktuppgifter

Registeransvariga, behandlare av personuppgifter
Ab Chipsters Food Oy, Strandgatan 6, 22100 Mariehamn

Kontaktuppgifter och rutin i personregister- och dataskyddsärenden
Kontakta oss per e-post:
tietosuoja@chipsters.fi

Eller per brev:
Dataskyddsansvariga / Ab Chipsters Food Oy
Jäspilänkatu 29, 04250 Kervo

Per telefon kontakterna bara via växeln:
020 773 8200, vard. 7–16 / dataskyddsansvariga

Den gällande dataskyddsbeskrivningen kan alltid ses på våra nätsidor. Du kan även begära den i pdf-format (tietosuoja@chipsters.fi).

Tillbaka upp ˆ


Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi sparar uppgfiter om våra kunder och samarbetspartners för att kunna tjäna dig på det bästa möjliga sättet – men å andra sidan också för att uppfylla våra egna lagliga förpliktelser och rättigheter (t.ex. i fall av reklamationer).

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan beroende på fallet använda dina personuppgifter då vi
• registrerar dig som kund/kontaktperson (konsumenter: då du t.ex. gör en reklamation eller kontaktar oss via formuläret på våra nätsidor),
• skapar inloggningsuppgifter till nätbutiken och till övriga digitala tjänster (för tillfället endast proffskunder, i fortsättningen möjliga konsumenttjänster),
• behandlar dina orders, leveranser, kundtjänstärenden och reklamationer,
• kontaktar dig på grund av ett möjligt order- och/eller leveransproblem,
• svarar på dina frågor,
• berättar om nya eller förändrade tjänster/produkter/rutiner,
• behandlar anmälningar till evenemang eller skolningar och abonnemang på kundbrev,
• skickar marknadsföringserbjudanden eller meddelanden (nyhetsbrev, kampanjtidningar, systemmeddelanden eller annan kommunikation),
• förverkligar och behandlar deltagandet i tävling eller utlottning,
• utför kreditkontroll på företag, som registreras som kund eller till vilka vi öppnar vår tjänst,
• för att kunna utföra företagets lagliga förpliktelser,
• gör analyser för att kunna erbjuda dig lämpliga offerter och information,
• skickar frågeformulär eller marknadsundersökningar, genom vilka du har en möjlighet att påverka på våra tjänster,
• testar och förbättrar våra serviceprogram,
• strävar efter att hindra felaktig användning av våra tjänster eller då vi utreder brott mot vårt företag.

T.ex. uppgifter som erhållits genom kontaktformuläret används för att underhålla och utveckla webbplatsen och föra statistik över användningen av den samt för att ta fram marknadsundersökningar och andra undersökningar och rapporter över produkter och tjänster. När det gäller nätbutiken för proffskök är syftet också bl.a. att identifiera kunder och hantera användare, identifiera, verifiera och befullmäktiga (auktorisera) kunder i Chipsters Foods tjänster, trygga datasäkerheten samt hantera användningsrättigheter och åtkomst.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Uppgifterna sparas så länge som det behövs för att upprätthålla kontakten, från några veckor upp till några år, eller så länge som lagen förpliktar oss. Dina uppgfiter raderas enligt den uppgift, som du får då dina uppgifter registreras (i denna dataskyddsbeskrivning eller i en tidigare version av den anmäld information.)

Tillbaka upp ˆ


Registrets datainnehåll

Hurudana personuppgifter insamlar vi?
Vi insamlar personuppgifter då ditt företag/du registreras som vår kund, då du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst, deltar i tävlingar eller utlottningar som vi arrangerar, beställer vårt nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial (elektroniska och tryckta) eller deltar i evenemang eller skolningar etc. Registret kan innehålla kontaktinformation, organisations- eller personnumror samt betalningsuppgifter. Registret kan innehålla också olika elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer), bilder eller ljudinspel, som behandlas i datorn – fastän man inte skulle nämna några namn är även dessa personuppgifter om de kan förknippas med en viss person.

I samband med att vi insamlar personuppgifter specificerar vi vilka uppgifter vi insamlar för vilket ändamål och hur länge vi sparar dem. Till exempel på olika nätsidor kan vi insamla olika uppgifter för olika ändamål, för att Chipsters Foods nättjänster förutsätter inte registrering eller innehåller inte kontaktformulär.

Till exempel på www.hyvä-apaja.fi-sidorna insamlas personuppgifter av de uppgifter som användaren själv har givit då han via formuläret är i kontakt till vårt företag. Dessa uppgifter är allmänna kontaktuppgifter såsom namn, adress, teleinfo (telefon, GSM, fax), e-postadress och ett möjligt tillstånd för direktmarknadsföring samt ip-adress.

I nätbutiken för proffskök samlas uppgfiter om identifiering i nätbutiken (användarnamn, företagets FO-användaridentifikation, företagets FO-nummer och lösenordet för nätbutiken).

Vänligen beakta, att vårt register innehåller endast uppgifter som är relevanta för vårt affärsförhållande – den innehåller inte sk. speciella personuppgifter (ras, religiösa eller politiska åsikter, hälsoinformation o.dyl.)

Att sammanslå olika register
Ibland kan vi flytta uppgifter från ett register till ett annat (t.ex att beställa nyhetsbrevet, produktfelens långtidsövervakning, att delta i tävlingar eller utlottningar och då det är fråga om proffskök/minuthandel även kund- och nätbutikregistren), som man kan anse vara väsentliga för kundrelationen som uppstått mellan Chipsters Food och den registrerade. Sammanslagning gäller även för register som bildas i framtiden.

Exempel: för att skicka nyhetsbrevet behöver vi inte skilt andra uppgifter än e-postadressen. Vi kan dock i vårt kunddatasystem spara även andra uppgifter, till exempel uppgfiter om vilka produkter och tjänster du tidigare varit intresserad av.

Deltagarregister & andra kortvariga, separata register i utlottningar & tävlingar
I utlottningar/tävlingar kan innehållet i deltagarregistret variera men innehåller oftast bl.a. baspersonuppgifter såsom för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer samt väsentlig information för en kundrelation såsom arbetsuppgift/titel/beslutsfattande position i företaget, företagets namn och vilka produktkategorier man är intresserad av, kundrelationen till Chipsters Food. Läs mera ›› och se också punkten Annat att beakta i detta dokument.

Tillbaka upp ˆ


Regelmässiga uppgiftskällor & överlämna uppgifter

Registret innehåller i huvudsak uppgifter som personen själv har givit samt Chipsters Foods anteckningar som har med behandlingen av ämnet att göra. Då det gäller våra företagskunder kan vi spara i registret uppgifter även från andra källor eller som vi själva insamlat, ifall det är väsentligt för att vi skall kunna betjäna dig smidigt.

Andra än dina egna personuppgifter
Då du ger åt oss andra personers uppgifter till exempel i egenskap av representant för vårt kundföretag eller samarbetspartner (t.ex. kedjerestaurangens e-postadresser, som innehåller namn såsom maija.meikalainen@ravintolaketju.fi), bör du ha medgivande av varje person och rätt att förmedla uppgifterna till oss. Vänligen beakta att du inte kan begära oss radera uppgifterna om vi har laglig rätt att lagra dem, och inte kontrollera andra personers uppgifter, som vi sparat t.ex. i vårt kunddataregister. Begäran för förändringar och undersökningar bör komma från den registrerade personen själv*.

*undantag är t.ex. i möjliga skilda kundkontrakt definierade marknadsföringsförbud för vårt kundföretag, då vi på begäran av en skild person kan radera eller rätta till alla adresser från/i vårt marknadsföringsregister.

Att överföra uppgfiter
Man kan överföra personuppgifter inom ramen för personuppgiftslagen till Chipsters Foods samarbetspartners, underleverantörer eller till moder- eller dotterbolag, om det är väsentligt för kundtjänsten, produktutvecklingen eller för nätsidornas funktion.

Martin & Servera -koncernens marknadsföringsåtgärder (att sända nyhetsbrev, att dela ut inbjudningar till kundtillfällen och annan marknadsföring) kan i några sällsynta fall förverkligas i samarbete med flera bolag som hör till koncernen. Vi säljer dock aldrig eller byter dina personuppgfiter till en tredje part för marknadsföringsåtgärder.

Personuppgifter kan överföras till extern part, som behandlar personuppgifter för Chipsters Foods räkning och enligt instruktion från bolaget. Dessa personuppgiftsbiträden har undertecknat ett avtal med Chipsters Food och man har bedömt deras dataskydd.

Uppgifter kan överföras till en tredje part också utan ett kontrakt med personuppgiftsbiträdet om det finns en laglig grund för överföringen eller laglig förpliktelse. Då bör överföringen dokumenteras och endast de behövliga uppgifterna överförs.

Tillbaka upp ˆ


Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgfiter överförs huvudsakligen inte utanför EU eller EES, om det inte i sällsynta fall är nödvändigt för den tekniska databehandlingen. All sådan överföring av personuppgifter sker enligt gällande lag.

Till exempel vår datasystemkumpan (personuppgifters personuppgiftsbiträden) kan i sin tur använda personuppgfitsbiträden (t.ex. våra nätsidors serverutrymme), som kan ha personal även utanför EU eller företagen kan ägas av företag utanför EU. Dessa företag är ändå allmänt kända och pålitliga, de har en mycket noggrann egenkontroll av datasäkerhet och de har säkrat sin GDPR-förenlighet.

Tillbaka upp ˆ


Att skydda register

Våra register är skyddade med allmänt godkända och som säkra konstaterade tekniska metoder (åtkomstkontroll, lösenord, brandmurar etc.). Behörigheten förutsätter personligt användarnamn och lösenord, som beviljas bara en person som hör till Chipsters Foods personal, till vars uppgifter hör att behandla uppgifter, eller i några fall till en extern, pålitlig tjänsteleverantör (personuppgiftsbiträde).

Tillbaka upp ˆ


Rätt till kontroll och nekande samt ändringarna

Vänligen beakta att du kan inte begära kontroll av någon annans uppgfiter, bara dina egna. Se före punkten "Andra än dina egna personuppgifter". Som en namngiven representant till vårt kundföretag kan du begära småskalig förändring (t.ex. företagets ändrade e-postadresser) i en annan persons vägnar, om det är så avtalat i kundkontraktet. Då ges begäran på förändring till den egna kontaktpersonen.

Alla, vars personuppgifter finns i vårt register, har rätt till att
• Få information om behandlingen av personuppgifter i samband med insamligen av uppgfiterna (exempel: före du skickar oss uppgifter via formuläret på våra nätsidor berättar vi dig samtidigt till vad dina uppgifter används eller då du deltar i vår utlottning är dataskyydsbeskrivningen tillgänglig).
• Kostnadsfritt en gång per år få ta del av de personuppgifter som vi har registrerat.
• Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
• Återkalla ett givet samtycke eller få sina personuppgifter raderade (med undantag av de uppgifter som lagen kräver).
• Neka riktad marknadsföring (Vänligen beakta, att i internet marknadsföring”riktad reklamföring” också kan betyda det, att du ser reklam på basen av det att våra cookies sparats i din apparat. Då bör du själv hindra din apparat från att spara cookies. Läs mera i punkten ”Information om cookies”).
• Begära att de uppgifter du själv lämnat överförs till en annan personuppgiftsansvarig (sk. dataportabilitet).
• Få information om personuppgiftsincidenter, till exempel dataintrång.

För att kontrollera dina uppgifter, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifterna finner du i slutet av detta rutindokument.

Du visste väl att
• Som kund i nätbutiken för proffskök kan du inloggad själv uppdatera och ändra dina egna uppgifter.
• De som beställt vårt nyhetsbrev alltid har en möjlighet att träda ut ur vår nyhetsbrevlista via länken i slutet av brevet.

Tillbaka upp ˆ


Elektronisk eller annan marknadskommunikation

• De som beställt vårt nyhetsbrev har alltid en möjlighet att träda ut ur vår nyhetsbrevlista via länken i slutet av brevet.
• Om våra företagskunder kan vi också skapa nya marknadsföringslistor t.ex. om olika ämnen eller på basen av geografiskt läge. Om du inte vill ha någon marknadsföringspost från oss bör du raderas från alla listor (sk. "opt-out-all"). Vänligen beakta att också i detta fall kan vi fortfarande ha din e-postadress kvar då den används för att identifiera marknadsföringsförbudet. På detta sätt hindras att du på nytt kommer till våra listor.
• Markandsföringsbreven som vi skickar till våra företagskunder grundar sig på vårt kundförhållande, sk. ”berättigat intresse”. Vi kan någon gång också skicka brev vars kontaktuppgifter är från något annat ställe än från vårt eget kunddataregister, t.ex. från företag som erbjuder uppgifter. Vi nämner om detta skilt i slutet av nyhetsbrevet med texten ”Adresskälla”.

Elektronisk marknadsföring / riktad reklamföring
• I vissa fall kan vi rikta reklam till våra kunder på basen av våra befintliga kundlistor t.ex. i some-kanaler. Till exempel Facebook kallar denna funktion för "Anpassade målgrupper", och du får mer information om detta i Facebooks hjälpcenter.

Övrig marknadsföring
• Vi kan skicka till dig också annan elektronisk marknadsföring och rikta det på basen av objektet för intresse, som vi vet om dig. Du kan när som helst neka marknadsföring.

• Till konsumenter skickar vi lagenligt inte någon direktmarknadsföring utan samtycke. I fortsättningen bör ett möjligt riktat elektroniskt nyhetsbrev till våra konsumentkunder alltid beställas av personen själv. Vi uppdaterar informationen också i detta dokument då det är möjligt att beställa.

Du beaktar väl cookies
För att helt förhindra internet-reklam bör du förhindra lagringen av cookies i apparaten via vilken du besöker våra sidor, i våra sociala medias kanaler eller i våra andra möjliga digitala tjänster. I dessa tjänster kan vi möjligen använda cookies och s.k. ”pixels” med vilka det bildas anonyma uppgifter i våra spårningssytem (t.ex. Facebook eller Google reklam- och analytikverktyg). Endast vi har tillgång till dessa verktyg samt vår sakkunniga samarbetspartner, som dock inte har tillgång till våra andra kunduppgifter.

Tillbaka upp ˆ


Annat att beakta?

Utlottningar & tävlingar, allmänt
• I utlottningar / tävlingar används personuppgifter till kommunikationen mellan Chipsters Food och deltagaren. I och med deltagandet i utlottningen/tävlingen godkänner deltagaren kommunikationen (t.ex. att meddela om vinst och ärenden som har med arrangerandet av vinsten att göra).
• Dessutom godkänner deltagaren i våra utlottningar och tävlingar att vi om vi vill kan publicera vinnarens namn i vår marknadsföring utan separat godkännande eller ersättning och att vi om vinsten, dess inlösande och användning kan publicera också annat material (t.ex. bilder, meddelanden) på organisatörens nätsidor och i sociala media.
• Då ett möjligt kundförhållande bildas mellan deltagaren och Chipsters Food kan uppgiften om deltagandet/vinsten registreras i företagets kunddataregister, ifall man anser att detta är väsentligt för kundrelationen.
• De pågående och tidigare utlottningarnas/tävlingarnas regler hittar du alltid här ››

Tillbaka upp ˆ


Tidigare versionerna av dataskyddsbeskrivningen


Uppdaterad: 16.1.2018

Information om cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt och för att samla statistik och visa eventuell reklam efter besöket. 

Cookies är små filer som ger information om hur du använder webbsidan på din dator eller någon annan enhet som du använt för att besöka sidan. Vi kan inte identifiera dig enbart med cookies och kopplar inte eventuella personuppgifter (t.ex. uppgifter som du lämnar när du fyller i ett kontaktformulär) till dem, såvida inte lagen kräver det. Cookies används för att bl.a. samla statistik om användarna och deras beteende (hur de rör sig) på webbplatsen och för att utveckla den. Hur länge cookies ligger kvar varierar. De kan försvinna så snart du stänger webbläsaren (t.ex. osparat innehåll i varukorgen i en webbutik) eller sparas längre. Vår webbplats kan även ha cookies från tredje part (bl.a. Google och Facebook), som vi använder för att utveckla vår verksamhet så att vi kan erbjuda dig ännu bättre service och t.ex. visa reklam baserat på de sidor du besökt. Du kan blockera cookies i din webbläsare, men kom ihåg att webbplatsen då inte alltid fungerar optimalt. En del av våra sidor kan även använda sociala insticksprogram (t.ex. Gilla- eller Ja-knappar). Innehållet i varje insticksprogram kommer från det sociala mediet, som kan samla in information enligt villkoren i sitt eget integritetsskydd (oberoende av oss).

Cookies används på följande webbsidor som tillhör Chipsters Food: www.chipsters.fi, www.hyvä-apaja.fi, www.a-kasten.fi, www.lihaherkku.fi, www.rbf.fi, www.stadin.co samt på andra webbsidor som eventuellt öppnas i framtiden. I sådana fall informerar vi om det separat i denna beskrivning.


Allmän dataskyddsbeskrivning för Ab Chipsters Food Oy:s webbsidor

Personuppgiftslagen 523/1999 10 § 

Beskrivningen rör de av ovannämnda webbsidor i Chipster Foods ägo som har ett kontaktformulär/möjlighet att logga in samt vid kontakt via koncernens sociala medier.

Uppdaterad: 30.8.2017

1. Registeransvarig
Ab Chipsters Food Oy, Strandgatan 6, 22100 Mariehamn

2. Kontaktperson i registerärenden
Kundregisteransvarig
Kontakt sker via växeln (020 773 8200, vard. 7–16 / info@chipsters.fi).

3. Registrets namn
Register över användare av tjänster på Chipsters Food-koncernens webbsidor (kontakt och nätbutiken för proffskök)

4. Syftet med behandling av personuppgifter
Uppgifter som erhållits genom kontaktformuläret används för att underhålla och utveckla webbplatsen och föra statistik över användningen av den samt för att ta fram marknadsundersökningar och andra undersökningar och rapporter över produkter och tjänster. När det gäller nätbutiken för proffskök är syftet också bl.a. att identifiera kunder och hantera användare, identifiera, verifiera och befullmäktiga (auktorisera) kunder i Chipsters Foods tjänster, trygga datasäkerheten samt hantera användningsrättigheter och åtkomst.

5. Registrets datainnehåll
Alla Chipsters Food Oy:s webbsidor kräver inte registrering eller har inte något kontaktformulär. På t.ex. www.hyvä-apaja.fi samlar vi in personuppgifter från den information som användaren själv lämnar när han/hon kontaktar företaget genom ett formulär. Sådana uppgifter är namn, kontaktuppgifter, adress, telefon (fast telefon, mobil, fax), e-postadress och eventuellt tillstånd till direktmarknadsföring. På www.chipsters.fi för proffskök är det dessutom uppgifter som behövs för att använda nätbutiken (användarnamn, företagets organisationsnummer och lösenord). 

Uppgifterna sparas så länge som det behövs för att upprätthålla kontakten (t.ex. för reklamation eller annan feedback), från några veckor upp till några år. Uppgifterna i registret kan kopplas till andra register (t.ex. beställning av nyhetsbrev, långtidsuppföljning av produktfel, deltagande i tävlingar eller utlottningar samt när det gäller proffskök/detaljhandeln även kund- och nätbutiksregister) som kan betraktas som viktiga för kundrelationen mellan Chipsters Food och den registrerade. Detta gäller även framtida register.

6. Regelmässiga datakällor
Registret innehåller uppgifter som personen själv lämnat samt Chipsters Foods noteringar kring behandling av frågan.

7. Överlåtelse av regelmässiga uppgifter
Uppgifterna kan inom gränserna för personuppgiftslagen överlåtas till Chipsters Foods samarbetsparter, underleverantörer eller moder- eller dotterbolag om det behövs för att trygga webbsidornas funktion eller företagets kundtjänst eller produktutveckling. Uppgifterna kan också överlåtas till tredje part om det krävs för att trygga företagets juridiska rättigheter.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller ETA
Inget översändande utanför EU eller ETA. 

9. Principer för registerskydd
Registret skyddas med allmänt godkända och säkra tekniska metoder (åtkomstkontroll, lösenordsskydd, brandväggar m.m.). Användningsrättighet till registret förutsätter ett personligt användarnamn och lösenord, som bara beviljas personer i Chipsters Foods anställning som har till uppgift att hantera uppgifter i registret eller i vissa fall utomstående betrodda serviceleverantörer. 

10. Rätt att kontrollera och neka uppgifter samt ändringar
Den registrerade har rätt att kontrollera sina uppgifter och begära att de rättas eller tas bort. Begäran ska göras skriftligen till den registeransvariga och ska undertecknas.

11. Rätt att begära rättelse
Kunden kan enligt 29 § i personuppgiftslagen uppdatera och rätta sina uppgifter som identifierad i Chipsters Foods webbtjänst (inloggade proffskökskunder) genom att mejla till info@chipsters.fi eller ringa 0207738200.

12. Övriga rättigheter kring behandling av personuppgifter
Kunden kan uppdatera sitt medgivande till och förbud mot direktmarknadsföring som identifierad i Chipsters Foods webbtjänst (inloggade proffskökskunder) genom att mejla till info@chipsters.fi eller ringa 0207738200.
Kunden kan ge medgivande till direktmarknadsföring
- via post
- via e-post
- i mobilen

Tillbaka upp ˆ