Ympäristö & vastuullisuus

Puhdas saaristo on toimintamme perusta

Juuremme ovat puhtaassa saaristossa ja haluamme jatkossakin pitää siitä huolta. Huolehdimme ympäristön hyvinvoinnista aina raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen ja jakeluun, sillä haluamme olla parhaana pidetty yritys myös ympäristö- ja vastuullisuusasioissa.

Toimimme kestävän kalatalouden ehdoilla, mm. WWF:n ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosten suositusten mukaisesti. Ympäristö- ja laatusertifikaatit ohjaavat toimintaamme, ja huolehdimme henkilöstömme opastamisesta ja kouluttamisesta. Seuraamme ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön kehitystä, toimimme lakien, asetusten ja lupaehtojen mukaisesti, noudatamme muita toimintaamme koskevia sitoumuksia ja kerromme avoimesti sidosryhmillemme toiminnastamme sekä siihen liittyvistä ympäristövaikutuksista. Vahvistamme vuosittain yhteiset ympäristöpäämäärät, joiden perusteella määrittelemme ympäristötavoitteet.

Ab Chispters Food Oy kantaa ympäristö- ja sosiaalista vastuuta ja sitouttaa siihen myös kaikki toimittajansa.

Ympäristövastuulla tarkoitamme, että

 • Teemme ehkäiseviä toimenpiteitä estääksemme ympäristöongelmia.
 • Kannatamme suuremman ympäristötietoisuuden vahvistamista omalta osaltamme.
 • Etsimme aktiivisesti ympäristöystävällistä tekniikkaa toimintaamme.

Sosiaalisen vastuun kantamisella tarkoitamme, että

 • Tuemme ja kunnioitamme kansainvälisiä inhimillisiä oikeuksia vaikutuspiirissämme.
 • Varmistamme, että emme osallistu inhimillisten oikeuksien loukkaamiseen.
 • Pidämme yllä kokoontumisvapautta ja tunnustamme oikeuden yleisiin neuvotteluihin.
 • Kaiken muotoinen pakkotyö ja lapsityö on kiellettyä.
 • Syrjintä rekrytoinnissa ja työtehtävissä on kiellettyä.
 • Vastustamme kaiken muotoista korruptiota, mukaan luettuna kiristys ja lahjonta.

Muutamia esimerkkejä kehityshankkeistamme...

 • Tuulivoima on tärkeä osa jatkuvaa kehitysohjelmaamme – tavoitteemme on, että vuonna 2018 tuulivoimaa käytetään jokaisessa tuotantolaitoksessamme. Meillä on käynnissä myös muita energiansäästön selvitysohjelmia.
 • Stryrox- ja muovijätteen kierrätys, muun jätteenkäsittelyn tehostaminen ja jätemäärän minimoiminen
 • Vähemmän kuormitusta kuljetuksissa, tuotanto- ja pakkausmateriaalin ympäristökuormitusten selvitykset ja parannustoimenpiteet, ympäristönäkökulma tavarantoimittajia valitessa
 • Kasvatamme jatkuvasti sekä ASC- ja MSC-merkityn kalan että luomun osuutta tuotevalikoimassamme
 • Uusilla kuljetussopimuksilla (4/2016 alkaen) parannetaan kuljetusyksiköiden täyttöastetta ja pienennetään hiilidioksidipäästöjä toimitettua kiloa kohti

...ja jo saavutetusta


Monet maailman kalakannat ovat romahtaneet ylikalastuksen vuoksi. Niiden suojelemiseksi on kehitetty useita kansainvälisiä ympäristösertifikaatteja. Olemme ottaneet keskeiseksi tavoitteeksemme olla mukana tukemassa vastuullista pyyntiä, kasvatusta ja kalakantojen kestävää kehitystä. Me Chipstersillä varmistamme aina alkuperämaan, laitoksen ja kalastusalueen ja tarvittaessa vaadimme todistukset myös lajista ja pyyntitavasta. Jatkuvasti kasvava osa tuotteistamme on MSC-, ASC- tai jopa luomumerkittyä – lisäksi valikoimissamme on mm. paljon kalaa, joka täyttäisi kriteerit, mutta joku jäljitettävyysketjun osista ei ole vielä sertifioinut itseään.

MSC (Marine Stewardship Council) on pääasiassa luonnonkalaa sertifioiva riippumaton organisaatio, jonka tavoitteena on vähentää ylikalastusta ja minimoida sivusaalista. MSC-sertifikaatti takaa, ettei kalastus vaaranna kala- ja äyriäiskantoja. Sertifikaatin saanut kala on pyydetty ekologisesti kestävällä tavalla ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen, ja uusintasertifiointi tehdään vuosittain.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) tekee periaatteessa samaa kuin MSC, mutta kasvatetulle kalalle. Kansainvälisten ASC-standardien luomisen aloitti WWF, jotta perinteistä (ja maailmalla hyvin yleistä) kalankasvatusta voitaisiin kehittää kestävämmäksi. Vaatimukset kasvatuslaitoksille ovat hyvin tiukat ja sisältävät mm. vaatimuksia sekä suojaavat työntekijöitä.

 • Ahvenanmaalle on juuri valmistunut Euroopan suurin kiertovesiviljelylaitos, jonka ensimmäisiä kestävästi kasvatettuja kaloja odotellaan parhaillaan.

Luomu. Suomessa luomutuotannon ohjeistus perustuu Euroopan unionin säädöksiin, ja sitä ohjaavat myös Suomen laki ja Eviran ohjeet. Meillä on myös luomutodistus, siis lupa käsitellä ja jatkojalostaa luomua omissa tiloissamme. (Lisätietoa sertifikaatit-sivulla). Tavoitteemme on kasvattaa kaiken luomun osuutta valikoimissamme. Luomukalaa on valitettavasti harvoin saatavilla, mutta pyrimme jatkuvasti saamaan sitä .

ASC-vesiviljely vs. luomukala? ASC ja luomu ovat molemmat vastuullisuuteen tähtääviä sertifiointiohjelmia. Luomu-vaatimukset saattavat vaihdella maittain, mutta ASC-standardit ovat maailmanlaajuisia. Koska luomustandardit perustuvat usein "perinteisten maatilojen" käytäntöihin, niitä ei voida välttämättä kalankasvatuksessa ottaa käyttöön sellaisenaan. Eroja on mm. siinä, mitä eläin saa syödä ja missä liikkua. ASC-standardissa otetaan kansainvälisellä tasolla huomioon myös elinkeinon laajemmat vaikutukset – palkkatasosta aina lapsityövoiman estämiseen.


Entä emoyhtiömme Martin & Servera?

Martin & Servera pyrkii tarjoamaan asiakkailleen kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluja. Heillä on Ruotsissa markkinoiden laajin luomu- ja ympäristömerkittyjen tuotteiden valikoima: yli 4000 EU:n luomu-, Krav- ja MSC-merkittyä tuotetta (2017 alkuvuosi). Martin & Servera edistää aktiivisesti sertifioitujen kala- ja äyriäistuotteiden tuotantoa, ja lisäksi tavoitteissa on luomu- ja ympäristömerkittyjen tuotteiden osuuden kasvattaminen 40 %:iin julkisen sektorin kokonaismyynnistä ja 15 %:iin yksityisen sektorin myynnistä vuoteen 2020 mennessä.

Tutustu Martin & Serveran vastuullisiin tekoihin:

 

Tiesitkö?

 • Eckerössä Ahvenanmaalla Storfjärdens Fisk Ab prosessoi laitoksessaan kalanperkeet korkealaatuiseksi biopolttoaineeksi. Chipsters ostaa kaikki tämän toimittajan kirjolohet. Biopolttoaine, joka valmistetaan kalanperkeitä hyödyntämällä ja siten jätettä vähentämällä on korkean tason ympäristöteko. Ahvenanmaalla syntyy vuosittain 1200 tn kalaperkeitä, joista saataisiin muunnettua 500 tn biodieseliä. Jos kaikki Ahvenanmaan linja-autot käyttäisit hiilidioksidivapaata biopolttoainetta, niin vuosittain päästöjen määrän vähentyminen olisi vastaava kuin 600 henkilöauton päästöt!
 • WWF:n kalaoppaan lajit edustavat Suomessa tarjolla olevia ruokakaloja ja ne on valittu ympäristöperustein.