Kotimaisella rypsiöljyllä voidaan kalankasvatuksessa korvata ulkomailta tuotu kalaöljy

Main Image
Text: Archived

Yle TV 2 kertoi 8.8.2013, että markkinoille on tullut rypsiöljypohjaisia kalanrehuja. Uutislähteenä on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Turun yliopiston biokemian ja elintarvikekemian laitoksen koordinoima tutkimus, jossa yhtenä yhteistyöyrityksenä myös Ab Chipsters Food Oy oli mukana.

Tutkimuksesta selviää, että kirjolohen ruokintaa voidaan muuttaa kasvipohjaisemmaksi ilman, että kirjolohen ravintoarvot laskevat. Tutkimuksessa kallis ja rajallinen ulkomainen kalaöljy korvattiin osittain kotimaisella rypsiöljyllä. Vaikka kalaöljyn käyttö puolitettiin, pysyi kalojen hyvinvointi, kasvu, jalostettavuus, säilyvyys ja maku hyvänä. Myös kalatuotteiden vierasainepitoisuus laski entisestään. Kalan terveelliset rasvahappopitoisuudet saadaan säilymään, kun kasvatuksen loppuvaiheessa siirrytään käyttämään kalaöljypitoisempaa rehua.

Kalaöljyn käytön vähentäminen paransi tuotantoketjun kannattavuutta. Näin ollen suomalaisten kalankasvattajien kilpailukyky maailman kalankasvatuksen valtamaita vastaan paranee. Taloudellinen tarkastelu kattoi vaiheet alkutuotannossa ja jalostuksessa aina kylmä- ja lämminsavutuotteisiin. Kalaöljyn käytön vähentäminen parantaa lisäksi kalankasvatuksen ekologista kestävyyttä, koska rajallisen kalaraaka-aineen käyttöä voidaan vähentää.

Tutkimuksen tulokset on siirretty käytäntöön. Markkinoille on jo tullut alkukasvatusvaiheen rypsiöljypitoisempia rehuja.


Artikkeli on julkaistu alun perin Chipstersin vanhalla sivustolla 8/2013. Sivustouudistuksen yhteydessä on voitu muokata / korjata joitakin yksityiskohtia (esim. linkit), jotka eivät vaikuta alkuperäisen tiedotteen asiasisältöön.