Ab Chipsters Food Oy on saanut Keravan ympäristöpalkinnon 2012

Main Image
Ympäristöpalkinto

Keravan kaupunki myöntää vuosittain ympäristöpalkinnon keravalaiselle yritykselle tunnustuksena kestävän kehityksen edistämisestä sekä kaupunkikuvan ja elinympäristön kehittämisestä. Vuoden 2012 Ympäristöpalkinto myönnettiin Ab Chipsters Food Oy:lle.

Ympäristöpalkinnon myöntämisestä päättää Keravan kaupunginhallitus. Perustelut tämänvuotisen palkinnon myöntämiselle olivat:
"Yhtiö noudattaa ympäristöpolitiikkansa mukaisesti ISO 14001 -standardiin perustuvaa ympäristöjärjestelmää ympäristövaikutusten kartoittamiseen ja hallitsemiseen. Tuotantomateriaalit valitaan siten, että niiden ympäristöön aiheuttama kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Erityistä kiitos yhtiö saa henkilöstönsä opastamisesta ja kouluttamisesta niin, että jokaisessa toiminnossa huomioidaan ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat."

Palkinnon saajalle luovutetaan pronssinen "Kasvun paikka"- taideteos, joka kuvaa kestävää kehitystä ympäristöä huomioiden. Taideteoksen on suunnitellut ja tehnyt keravalainen yrittäjä Ilpo Penttinen, Pohjolan Helmi Ky:stä.


Artikkeli on julkaistu alunperin Chipstersin vanhalla sivustolla 12/2012. Sivustouudistuksen yhteydessä on voitu muokata / korjata joitakin yksityiskohtia (esim. linkit), jotka eivät vaikuta alkuperäisen tiedotteen asiasisältöön.