Arvonnat & kisat

Järjestämme Horeca-alan ammattimessuilla usein pienimuotoisia arvontoja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Päivitämme tälle sivulle käynnissä olevien ja tulevien arvontojen osallistumisohjeita & säännöt. Nähdään messuilla!


Tällä hetkellä:

Ei arvontoja & kilpailuja.


Päättyneet arvonnat & kilpailut:

Chipsters Food & Grönsakshallen Sorunda -tutustumismatkan arvonnan säännöt | kevät 2018 | Gastro- ja Rafla-messut

1. Järjestäjä
Ab Chipsters Food Oy, Strandgatan 6, 22100 Mariehamn

2. Osallistumiskelpoisuus
Osallistujan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Arvontaan eivät voi osallistua Ab Chipsters Food Oy:n tai muun samaan konserniin kuuluvan yhtiön työntekijät tai heidän perheenjäsenensä.

3. Osallistuminen & palkinto
Arvontaan voi osallistua Chipsters Foodin messuosastolla Gastrossa 14.–16.3.2018 tai Raflassa 9.4.2018.
- Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.
- Osallistumisen yhteydessä annettuja tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.

Kaikkien osallistumiskupongin vaadittavat kentät täyttäneiden kesken arvontaan kahden (2) hengen yhden (1) päivän matka Grönsakshallen Sorundaan Tukholmaan (arvo yhteensä n. 990 € = lentojen arvo). Oppaaksi matkalle lähtee Chipsters Foodin edustaja. Voittaja saa valita 1 päivän matkan 11.6.–30.11.2018 väliseltä ajalta edellyttäen, että valittu aika onnistuu myös Chipstersin & Grönsakshallenin kannalta (esim. konsernista riippumattomat äkilliset syyt, ns. force majeure -periaate).

4. Arvonta, palkinnon lunastaminen ja rajoitukset
Palkinto arvotaan 4.6.2018. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, ja hänen kanssaan sovitaan palkintomatkan tarkemmat yksityiskohdat. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa esim. myöhemmin ilmenevän osallistujan epärehellisyyden tai osallistumiskelpoisuuden puutteen vuoksi.

5. Järjestäjän oikeudet / julkaisuoikeus
Osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi halutessaan julkaista voittajan nimen markkinointiviestinnässään ilman erillistä suostumusta tai korvausta, ja että palkintomatkasta voidaan julkaista myös muuta materiaalia (esim. kuvia, tiedotteita) järjestäjän verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

6. Henkilötietojen käsittely
Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja ne saatetaan tallentaa myös järjestäjän asiakastietorekisteriin tarpeen vaatiessa (esim. uuden asiakassuhteen syntyessä). Yleistietoa aiheesta mm. Chipsters Foodin www-sivuja koskevassa tietosuojaselosteessa ››

Osallistumalla arvontaan/kilpailuun osallistuja hyväksyy yhteydenottamisen (esim. voitosta ilmoittaminen ja palkinnon järjestelyihin liittyvät asiat). Lisätietoja alla (Ab Chipsters Food Oy:n arvontojen/kilpailujen yleinen rekisteriseloste).

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu
Järjestäjä ei vastaa vahingoista, joka aiheutuu arvontaan osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta/käyttämisestä. Voittaja vapauttaa järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Verot
Järjestäjä vastaa arpajaispalkinnosta aiheutuvasta arpajaisverosta.

9. Sääntöjen muuttaminen
Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

10. Yhteydenotot arvontaan liittyen
Puh. 020 773 8200 / info@chipsters.fi, Ab Chipsters Food Oy, Markkinointi, Jäspilänkatu 29 / PL 2, 04261 Kerava


Ab Chipsters Food Oy:n arvontojen/kilpailujen yleinen rekisteriseloste
Henkilötietolaki 523/1999 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Ab Chipsters Food Oy, Strandgatan 6, 22100 Mariehamn

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sinikka Paanila
Yhteydenotot vaihteen kautta, p. 020 773 8200 / info@chipsters.fi

3. Rekisterin nimi
Chipsters Foodin arvonta- ja kilpailurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Chipsters Foodin ja arvontaan/kilpailuun osallistujan väliseen viestintään. Osallistumalla arvontaan/kilpailuun osallistuja hyväksyy viestinnän (esim. voitosta ilmoittaminen ja palkinnon järjestelyihin liittyvät asiat). Mahdollisen asiakassuhteen syntyessä osallistujan ja Chipsters Foodin välille saatetaan tieto osallistumisesta/voitosta tallentaa yrityksen asiakastietojärjestelmään, mikäli se katsotaan asiakassuhteen kannalta olennaiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiakkuussuhteen syntymisen kannalta olennaisia tietoja kuten työtehtävä/titteli/päätöksentekoasema yrityksessä, yrityksen nimi ja tuotekategorioista kiinnostuminen, asiakkuussuhde Chipsters Foodiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Arvonta- ja kilpailurekisteri sisältää vain osallistujan itsensä antamia tietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolelle, ellei siihen ole erityistä pakottavaa tai lain vaatimaa syytä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei siihen ole erityistä pakottavaa tai lain vaatimaa syytä.

9. Rekisterin suojaukset periaatteet
Manuaalinen aineisto (kilpailukupongit) säilytetään lukituissa tiloissa, joissa on kulunvalvonta. Manuaalinen aineisto hävitetään asianmukaisesti heti, kun sen säilyttämistä ei arvonta-/kilpailuajan ja voittajien tavoittamisen kannalta enää tarvita.

Chipsters Foodin sähköiset rekisterit on suojattu yleisesti hyväksytyillä ja turvallisiksi todennetuilla teknisillä menetelmillä (kulunvalvonta, salasanasuojaus, palomuurit yms.). Käyttöoikeus rekisteriin edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain sellaiselle Chipsters Foodin henkilökuntaan kuuluvalle, jonka tehtäviin rekisterin tietojen käsittely liittyy, tai joissain tapauksissa ulkopuoliselle, luotetulle palveluntuottajalle. Yleistietoa aiheesta mm. Chipsters Foodin www-sivuja koskevassa tietosuojaselosteessa ››

10. Rekisteröidyn oikeudet / tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa tietonsa ja kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoja suora- tai muuta markkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tarkastus- ja kielto-oikeutta koskevat pyynnöt esitetään rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.