Ab Chipsters Food Oy üldine andmekaitsetegevus

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (General Data Protection Regulation, edaspidi "GDPR").

Uuendatud 24.05.2018 (eestikeelne tõlge avaldatud 19.7.2018)

See andmekaitsetegevuse kirjeldus ja kontserni tegevusjuhend isikuandmete kaitse kohta puudutavad kõiki Ab Chipsters Food Oy ettevõtteid ja sidusrühmi (edaspidi ka "meie" või "Chipsters Food") (profiköögid, jaemüük ja tarbijad) ning tarnijaid ja kõiki meie teenuste kasutajaid.

Vt eelmisi versioone alt.


Andmekaitsetegevus ja küpsiste kasutamine

Registripidaja Ab Chipsters Food Oy vastutab teie kohta kogutud isikuandmete töötlemise eest. Meie peakontor asub Ahvenamaal. Me moodustame ühe osa Rootsi juhtivast toiduaineteala ettevõttest Martin & Servera ››. See vastutab meie tegevuse eest kõigis riikides ja omab ühist vastutust ka isikuandmete töötlemise eest. Me oleme siiski peamine kontaktisik selles osas, mis puudutab Soomes ja Eestis töödeldavaid ja andmekaitsetegevuse kirjelduses nimetatud isikuandmeid.

See andmekaitsetegevuse kirjeldus asendab varasemad samalaadsed dokumendid. Versioonide ajalugu on esitatud lehe alaservas. Arvestage, et me võime vastavalt meie tegevuse ja kasutatavate süsteemide arengule teha muudatusi ka selles andmekaitsetegevuse kirjelduses. Seepärast kontrollige kõige ajakohasema info saadavust siit lehelt. Kui teeme andmekaitsetegevuses suuremaid muudatusi, teatame sellest eraldi oma veebilehe uudiste osas ja/või meili teel. Kehtiv andmekaitsetegevuse kirjeldus on alati kättesaadav kõigil meie veebilehtedel ning vastava palve korral ka pdf-formaadis (vt kontaktandmeid dokumendi lõpus).

Andmekaitsetegevuse kirjeldus määrab, kuidas me kasutame teie andmeid, ning selgitab, milliseid isikuandmeid me kogume ja mis eesmärgil, kus ja kui kaua teie isikuandmeid hoitakse, kuidas isikuandmeid edastatakse nii kontserni sees kui ka kolmandatele pooltele ning millised on teie õigused. Kinnitame, et kogu Martin & Servera kontsernis kaitstakse teie privaatsust vastavalt kehtivale andmekaitse seadusele.

Tagasi üles ˆ


Küpsiste kasutamine

Küpsiste kasutamine puudutab Chipsters Foodi profiköökidele suunatud veebipoodi ning kõiki meile kuuluvaid muid veebilehti: www.chipsters.fi, www.hyvä-apaja.fi, www.a-kasten.fi, www.lihaherkku.fi, www.rbf.fi, www.stadin.co ning muid võimalikke tulevikus avatavaid veebilehti ja/või digitaalseid teenuseid, mis on käesolevas kirjelduses eraldi nimetatud.

Veebilehtedel kasutatakse küpsiseid (cookies) muu hulgas selleks, et leht toimiks kasutaja seisukohast parimal võimalikul moel, kasutajaid puudutava statistika tegemiseks ja võimalike reklaamide kuvamiseks pärast lehe külastamist.

Küpsised on väikesed failid, mis edastavad veebilehele teavet teie arvuti või muu seadme kohta, mille abil te veebilehele sisenesite. Teie isikut ei ole pelgalt küpsiste abil võimalik kindlaks teha. Me ei ühenda küpsistega ka võimalikke isikuandmeid (nt kontakteerumisvormi täitmisel meile teatatud andmed), kui see ei ole määratud seaduses. Küpsiste abil saab teha ka statistikat külastajate ja nende käitumise (liikumise) kohta veebilehel. See omakorda võimaldab veebilehte edasi arendada.

Meie veebilehel võib olla ka kolmandate poolte (nt Google’i ja Facebooki) küpsiseid. Need aitavad teid paremini teenindada ning näidata teile huvipakkuvamaid reklaame selle alusel, milliseid lehti te olete külastanud ja mis teile paistab huvi pakkuvat.

Küpsistega seotud andmete säilitamise aeg varieerub: need võidakse kustutada kohe brauseri sulgemisel (nt veebipoes ostukorvi salvestamata sisu) või neid võidakse hoida pikemat aega. Võite küpsiste kasutamise oma brauseris keelata, kuid sellisel juhul tuleb arvestada, et digitaalsed teenused ei pruugi alati hästi toimida.

Lingid teistele veebilehtedele ja sotsiaalmeediale

Meie veebilehel (või edaspidi võimalikel muudel digitaalsetel teenustel, nt mobiilirakendustel või sotsiaalmeedia kontodel) võib olla ka muudele veebiteenustele suunavaid linke. Meie teatud lehtedel võidakse kasutada ka sotsiaalmeediaga seotud linke (nt meeldimise või hääletamise nuppe), mille sisu tuleb sotsiaalmeedia teenusest. Sellised muud veebiteenused (veebilehed, sotsiaalmeedia kanalid jms) võivad koguda andmeid enda, meist sõltumatute privaatsuse kaitse tingimuste kohaselt. Tutvuge eraldi nende teenuste või veebilehtede tingimustega nii küpsiste kui ka andmekaitse osas, seda eriti juhul, kui teenuste kasutamine eeldab sisselogimist.

Tagasi üles ˆ


Isikukaitset puudutavad korduvad küsimused

Mis on isikuandmed ja nende töötlemine? | Isikuandmed on kõik andmed, mille abil saab isikut tuvastada: nimi, isikukood, foto, kõne, posti- ja meiliaadress ehk kogu info, mida saab otseselt või kaudselt siduda füüsilise elus inimesega. Isikuandmete töötlemine hõlmab kõike, mida selliste andmetega tehakse, sõltumata sellest, kas see toimub automaatselt või käsitsi. Tavapärased andmete töötlemise näited on andmete kogumine, registreerimine, organiseerimine, hoidmine, muutmine, edastamine ja kustutamine.

Mis on General Data Protection Regulation (GDPR ehk isikuandmete kaitse üldmäärus)? | Uus ELi isikuandmete kaitse üldmäärus asendab Soomes juba aastast 1999 kehtinud isikuandmete seaduse (523/1999). Lisateavet samal teemal saab näiteks Soome andmekaitseametniku veebilehelt ››

Kes on vastutav töötleja, volitatud töötlejad jms? | Chipsters Food on oma klientide (tarbijad ja ärikliendid) isikuandmete vastutav töötleja. Kasutame teatud isikuandmete käsitlemiseks kolmandaid pooli, keda nimetatakse volitatud töötlejateks. Meie kui vastutavad töötlejad määrame, kuidas võimalikud volitatud töötlejad neile usaldatud meie klientide andmeid kasutavad, ning kontrollime, et volitatud töötlejad toimiks vastavalt esitatud juhistele. Meie ärikliendid võivad meile saata ka oma andmekogumeid, misjuhul saab meist sõltuvalt olukorrast nende andmete vastutav või volitatud töötleja.

Mis on EMÜ? | EMÜ ehk Euroopa Majanduspiirkonna moodustavad ELi liikmesriigid ning Island, Liechtenstein ja Norra.

Tagasi üles ˆ


Üldteave: vastutav töötleja ja kontaktandmed

Vastutav töötleja ehk isikuandmete põhitöötleja
Ab Chipsters Food Oy, Strandgatan 6, 22100 Mariehamn

Kontaktandmed ning isikuregistrit ja andmekaitset puudutavad küsimused
Võtke meiega ühendust meili teel:
tietosuoja@chipsters.fi

või kirja teel:
Tietosuojavastaava (andmekaitse eest vastutav isik) / Ab Chipsters Food Oy
Jäspilänkatu 29, 04250 Kerava

Telefoni teel saab meiega ühendust üldnumbril:
020 773 8200, tööpäeviti kl 7–16 / andmekaitse eest vastutav isik ("tietosuojavastaava" / soome, rootsi, inglise)

Kehtiv andmekaitsetegevuse kirjeldus on alati kättesaadav meie kõigil veebilehtedel. Võite seda küsida ka PDF-formaadis (tietosuoja@chipsters.fi).

Tagasi üles ˆ


Isikuandmete kasutamise eesmärk

Salvestame klientide ja koostööpartnerite kohta teavet, et saaksime teid teenindada parimal võimalikul moel, kuid teisest küljest ka selleks, et täita enda seadusjärgseid kohustusi ja kaitsta õigusi (nt kaebuste korral).

Kuidas me isikuandmeid kasutame?
Võime sõltuvalt olukorrast kasutada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
• registreerime teid kliendiks/kontaktisikuks (tarbijate puhul: kui te näiteks esitate kaebuse või võtate meiega muul moel ühendust näiteks veebilehe kontakteerumisvormi kaudu);
• loome sisselogimiseks vajalikke tunnuseid veebipoe ja muude digitaalsete teenuste kasutamiseks (praegu vaid äriklientide puhul, kuid edaspidi ka võimalikud tarbijateenused);
• käsitleme teie tellimusi, tarneid, klienditeeninduse küsimusi ja kaebusi;
• võtame teiega ühendust võimalike tellimuse ja/või tarnega seotud probleemide tõttu;
• vastame teie küsimustele;
• tutvustame uusi või muudetud teenuseid/tooteid/tegevusi;
• käsitleme registreerimist üritustele või koolitustele ning kliendilehe tellimusi;
• saadame turunduspakkumisi või teadaandeid (uudiskirjad, kampaanialehed, süsteemiteated või muu kommunikatsioon);
• haldame osalemist konkurssidel või loosimistel;
• teeme krediidivõime kontrolli ettevõtete puhul, kes registreeritakse meie kliendiks või kellele me avame oma teenuse;
• soovime täita ettevõtte õiguslikke kohustusi;
• teeme analüüse, et teha teile sobivaid pakkumisi ja pakkuda vajalikku teavet;
• saadame küsitlusblankette või turu-uuringuid, mille kaudu on teil võimalus meie teenuseid mõjutada;
• testime ja parandame teenindust;
• püüame vältida teenuste väärkasutust või uurime süütegusid ettevõtte vastu.

Nt veebilehe kontakteerumisvormi kaudu saadud andmeid kasutatakse veebilehe haldamiseks, arendamiseks ja kasutamise statistika koostamiseks ning toodete ja teenuste turu- ja muude uuringute ja aruannete koostamiseks. Profiköökide veebipoe puhul on kasutusotstarbeks ka kliendi tuvastamine ja kasutajate haldamine, klientide tuvastamine, verifitseerimine ja volitamine Chipsters Foodi teenustes, teenuste andmeturbe tagamine ning kasutusõiguste ja juurdepääsu haldamine.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
Andmeid säilitatakse seni, kuni see on teema seisukohast vajalik, praktikas tavaliselt mõnest nädalast kuni aastani või seni, kuni selleks on seadusjärgne kohustus. Teie andmed kustutatakse vastavalt andmete registreerimisel esitatud teabele (käesoleva kirjelduse või selle varasemate versioonide alusel).

Tagasi üles ˆ


Andmekogumite sisu

Kelle isikuandmeid me kogume?
Kogume isikuandmeid, kui teid või teie ettevõte registreeritakse kliendiks, kui teete tellimusi, võtate ühendust klienditeenindusega, osalete meie korraldatud konkurssidel või loosimistel, tellite uudiskirja või muid turundusmaterjale (elektroonilised või trükitud) või osalete üritustel või koolitustel jne. Andmekogum võib sisaldada kontaktandmeid, registrikoode või isikukoode ning makseinfot. Andmekogum võib sisaldada ka erinevaid elektroonilisi identiteete (nt IP-number), fotosid või helisalvestisi, mida töödeldakse arvutis. Ka need on isikuandmed, kuigi ühtegi nime ei nimetata, kui neid saab siduda teatud isikuga.

Isikuandmete kogumise käigus täpsustame, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me kogume ning kui kaua neid andmeid sälitame. Näiteks võime eri veebilehtedel koguda erinevaid andmeid, sest kõik Chipsters Foodi veebiteenused ei eelda registreerumist ega sisalda kontakteerumisvormi.

Nii näiteks kogutakse veebilehel www.hyvä-apaja.fi isikuandmeid kasutaja enda esitatud andmetest, kui ta vormi kaudu ettevõttega ühendust võtab. Sellised andmed on üldised kontaktandmed, nagu nimed, aadressid, sidevahendite andmed (telefoninumbrid, faks), meiliaadress ning võimalik otseturunduse luba ja IP-aadress.

Profiköökide veebipoe klientide puhul on kogutavateks andmeteks lisaks veebipoe eristavad tunnused (kasutajatunnus, ettevõtte registrikood ja salasõna veebipoe kasutamiseks).

Arvestage siiski, et andmekogum sisaldab vaid meie suhte seisukohast olulist teavet. Andmekogum ei sisalda nn delikaatseid isikuandmeid (rass, usulised või poliitilised veendumused, terviseandmed jne).

Eri andmekogumite ühendamine
Mõnikord võib olla vaja edastada ühest andmekogumist teise andmeid (nt uudiskirja tellimine, tootedefektide pikaajaline jälgimine, konkurssidel või loosimistel osalemine ning profiköökide ja jaekaubanduse puhul ka kliendi- ja veebipoeregistrid), mis on olulised Chipsters Foodi ja andmesubjekti vahel tekkiva kliendisuhte seisukohast. Ühendamine puudutab ka tulevikus loodavaid andmekogumeid.

Näide Me ei vaja uudiskirja saatmiseks muid andmeid kui meiliaadressi. Võime siiski salvestada kliendiinfosüsteemi ka muid andmeid, nt teavet sellest, milliste meie toodete ja teenuste kohta te olete varem huvi tundnud.

Loosimistel ja konkurssidel osalejate registrid ning muud lühiajalised eriregistrid
Loosimistel/konkurssidel osalejate registrite teabesisu võib varieeruda, kuid enamasti hõlmavad sellised registrid üldisi isikuandmeid, nagu ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, telefon ning võimaliku kliendisuhte tekkimise seisukohast oluline teave, nagu tööülesanne / ametikoht / positsioon ettevõttes, ettevõtte nimi ja tootekategooriatest huvitumine, kliendisuhe Chipsters Foodiga. Lugege lisa ›› ja vt ka käesoleva dokumendi punkti „Muud arvestatavad asjaolud“.

Tagasi üles ˆ


Regulaarsed infoallikad ja andmete edastamine

Register sisaldab peamiselt isiku enda edastatud andmeid ning Chipsters Foodi lisandusi teema käsitlemisega seoses. Äriklientide puhul võime salvestada andmekogumitesse ka muudest allikatest pärinevaid või ise kogutud andmeid, kui see on oluline teie ladusaks teenindamiseks.

Muud kui enda isikuandmed
Kui esitate meile teiste isikute andmeid näiteks kliendiks oleva ettevõtte või koostööpartneri esindajana (nt nimesid sisaldavad restoranikettide meiliaadressid kujul nt: maija.meikalainen@ravintolaketju.fi), peab teil olema iga isiku nõusolek ja õigus andmeid meile edastada. Arvestage, et te ei saa meilt nõuda andmete kustutamist, kui meil on seadusjärgne õigus neid säilitada, ega ka uurida muid eraisiku kohta nt meie kliendiinfosüsteemi salvestatud andmeid, vaid andmete muutmise ja vaatamisega seotud palve peab esitama andmesubjekt ise*.

*Erandiks on siinkohal võimalikus eraldi kliendilepingus määratud kliendiks olevat ettevõtet koondatult puudutavad turunduskeelud, misjuhul saame eraldi kokkulepitud isiku palvel kustutada või parandada kõik turundusregistrisse kantud aadressid

Andmete edastamine
Andmeid võib edastada isikuandmete seaduse piires Chipsters Foodi koostööpartneritele, allhankijatele või ema- või tütarettevõtetele, kui see on oluline nt klienditeeninduse, tootearenduse või veebilehe toimivuse seisukohast.

Martin & Servera kontserni turundusmeetmeid (nt uudiskirjade saatmine, kliendiürituste kutsete edastamine ja muu turundus) võidakse mõnel harval juhul rakendada kontserni mitme ettevõtte koostöös. Me ei müü ega vaheta teie isikuandmeid siiski kunagi kolmandale poolele turunduslikel eesmärkidel.

Isikuandmeid võib edastada kolmandale poolele, kes käsiteb neid Chipsters Foodi nimel ja vastavalt ettevõtte esitatud juhistele. Sellised volitatud kasutajad on allkirjastanud Chipsters Foodiga vastava lepingu ja nende andmeturbe olukorda on kontrollitud.

Andmeid võib edastada kolmandale poolele ka ilma volitatud töötlemise lepinguta, kui selleks on seaduslik alus või kohustus. Sellisel juhul tuleb edastamine dokumenteerida ja edastada vaid otseselt vajalikke andmeid.

Tagasi üles ˆ


Andmete edastamine väljapoole ELi ja EMP riike

Isikuandmeid ei edastata üldjuhul väljapoole ELi ega EMÜ riike, kui see pole teatud harvadel juhtudel vajalik tehnilise andmekäitluse vajaduste tõttu. Ka selline isikuandmete edastamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Näiteks teatud infosüsteemide partnerid (isikuandmete volitatud töötlejad) võivad omakorda kasutada enda volitatud töötlejaid (nt veebilehtede serveriruum), kes võivad kasutada töötajaid ka väljaspool ELi või sellised ettevõtjad võivad kuuluda väljapoole ELi jäävatele omanikele. Kõnealused ettevõtted on siiski üldtuntud ja usaldusväärsed. Neil on väga hoolikas andmeturve ning nad on tõendanud vastavust GDPR-i nõuetele.

Tagasi üles ˆ


Andmekogumite kaitse

Meie andmekogumis on isikuandmed kaitstud heaks kiidetud ja turvaliseks tunnistatud tehniliste vahendite abil (läbipääsukontroll, salasõnad, tulemüürid jms). Kasutusõigus eeldab personaalset kasutajatunnust ja salasõna, mis antakse vaid sellisele Chipsters Foodi töötajale, kelle tööülesanded hõlmavad registri andmete kasutamist, või teatud juhtudel ka usaldusväärsele teenusepakkujale (volitatud töötlejale).

Tagasi üles ˆ


Kontrollimis- ja keelamisõigus ning muudatused

Arvestage, et te saate nõuda vaid enda isikuandmete kontrollimist. Vt lisaks punkti „Teiste isikuandmed". Ärikliendi määratud esindajana saate teise isiku nimel nõuda andmete väiksemamahulist muutmist (nt ettevõtte muutunud meiliaadressid), kui nii on kliendilepingus kokku lepitud. Sellisel juhul tuleb muudatusnõue esitada oma kontaktisikule.

Kõigil isikutel, kelle kohta on meie registris isikuandmeid, on järgmised õigused
• Saada teavet isikuandmete käsitlemise kohta andmete kogumise käigus (nt enne kui saadate meile veebilehel andmeid, selgitame teile, milleks teie andmeid kasutatakse, või kui osalete loosimisel, on alati võimalus vaadata andmekaitsetegevuse kirjeldust).
• Kord aastas on vastava nõude korral õigus saada tasuta teavet meie salvestatud isikuandmete kohta.
• Õigus parandada valesid isikuandmeid või täiendada andmeid.
• Tühistada varem antud nõusolek isikuandmete kasutamiseks või lasta oma isikuandmed kustutada (välja arvatud seaduse alusel säilitatavad andmed).
• Keelduda suunatud turundusest (arvestage siiski, et veebiturunduses võib suunatud reklaam tähendada ka seda, et teile kuvatakse reklaame selle põhjal, et teie seadmesse on salvestatud meie küpsiseid. Sellisel juhul peate ise tõkestama seadmel küpsiseid salvestada. Lugege lisa punktist „Teave küpsiste kohta“).
• Paluda, et teie esitatud andmed edastatakse teisele andmete töötlejale (nn andmete edastatavus).
• Saada teavet isikuandmeid puudutavate õigusrikkumiste (nt häkkimise) kohta.

Oma andmete kontrollimiseks võtke meiega ühendust. Kontaktandmed asuvad käesoleva dokumendi lõpus.

Kas teadsite?
• Meie profiköökide veebipoe kliendina saate pärast sisselogimist ka ise oma andmeid uuendada ja muuta.
• Meie uudiskirja tellijatel on alati võimalus end uudiskirja postiloendist kustutada uudiskirja lõpus asuva lingi kaudu.

Tagasi üles ˆ


Elektrooniline või muu turunduskommunikatsioon

Elektrooniline turundus / uudiskirjad
• Meie uudiskirja tellijatel on alati võimalus end uudiskirja postiloendist kustutada uudiskirja lõpus asuva lingi kaudu.
• Võime luua oma äriklientidest ka uusi turundusloendeid nt teatud teemade või geograafilise asukoha alusel. Kui te ei soovi meilt turundussõnumeid saada, peate end taandama kõigist loenditest (nn "opt-out-all"). Arvestage siiski, et ka sellisel juhul võib teie meiliaadress olla meil endiselt salvestatud, mis juhul seda kasutatakse nt turunduskeelu tuvastamiseks. See väldib teie uut lisamist meie postiloenditesse.
• Äriklientidele saadetavad turunduskirjad põhinevad meie kliendisuhte nn „õigustatud huvidel“. Võime mõnikord saata ka kirju, mille kontaktid pärinevad mujalt kui meie enda kliendiinfosüsteemist, nt andmeid pakkuvatelt ettevõtetelt. Sellisel juhul märgime uudiskirja lõpus eraldi ära aadressi allika.

Elektrooniline turundus / suunatud reklaam
• Teatud juhtudel võime suunata oma klientidele olemasolevate kliendiloendite alusel reklaame, nt sotsiaalmeedia kanalites. Näiteks Facebookis märgitakse seda funktsiooni nimetusega „Kohandatud sihtrühmad“. Selle kohta saab lisateavet Facebooki juhendikeskusest.

Muu turundus
• Võime saata teile ka muud kui elektroonilist turundusmaterjali ja suunata seda nende huvide alusel, mis meil teie kohta teada on. Teil on õigus igal ajal turundussõnumite saamisest keelduda.

• Tarbijatele ei suuna me seadusele vastavalt mingit otseturundust ilma nende nõusolekuta. Edaspidi tuleb võimalik tarnijatest klientidele suunatud elektrooniline uudiskiri alati eraldi tellida. Uuendame andmeid ka käesolevas dokumendis vastavalt sellele, kui tellimine võimalik on.

Arvestage küpsiseid
Internetireklaamide täielikuks vältimiseks tuleb teil keelata küpsiste salvestamine seadmes, millega te külastate meie veebilehte, sotsiaalmeedia kanaleid või kasutate muid digitaalmeedia teenuseid. Nende teenuste puhul võime kasutada küpsiseid ja nn piksleid, mille abil salvestatakse teie kohta anonüümseid andmeid jälgimissüsteemi (nt Facebooki või Google’i reklaami- või analüüsitööriistad). Neile tööriistadele on juurdepääs vaid meil ja asjaomastel koostööpartneritel, kellel ei ole siiski juurdepääsu muudele meie kliendiandmetele.

Tagasi üles ˆ


Muud arvestatavad asjaolud

Üldinfo loosimiste ja konkursside kohta
• Loosimiste ja konkursside puhul kasutatakse isikuandmeid Chipsters Foodi ja osalejate vahelises kommunikatsioonis. Osaledes loosimisel/konkursil, nõustub osaleja teatud kommunikatsiooniga (nt võidust teatamine ja auhindade kättesaamisega seotud asjaolud).
• Lisaks nõustub meie loosimistel või konkurssidel osaleja sellega, et me võime soovi korral avaldada võitja nime oma turunduskommunikatsioonis ilma eraldi nõusoleku või hüvitiseta, ning sellega, et auhinna, selle kättesaamise ja kasutamise kohta võidakse avaldada ka muid materjale (nt fotosid, teadaandeid) korraldaja veebilehel ja sotsiaalmeedias.
• Võimaliku kliendisuhte tekkimisel osaleja ja Chipsters Foodi vahel võidakse teavet osalemise/võidu kohta salvestada ettevõtte kliendiinfosüsteemi, kui seda peetakse kliendisuhte seisukohast oluliseks.
• Käimasolevate ja lõppenud loosimiste/konkursside reeglid leiate alati sellelt lehelt ››

Tagasi üles ˆ


Andmekaitsetegevuse kirjelduse varasemad versioonid

  • Küpsiste kasutamine 16.01.2018

  • Andmekaitsetegevuse kirjeldus 01.09.2017 (isikuandmete seadus 523/1999 § 10)

Tagasi üles ˆ


Uuendatud: 16.01.2018

Teave küpsiste kohta

Meie veebisait kasutab küpsiseid muu hulgas selleks, et pakkuda parimat võimalikku kasutajakogemust, koguda külastajate kohta statistikat ja näidata neile pärast veebisaidi vaatamist võimalikke reklaame.

Küpsised on väiksed failid, mis koguvad veebilehele andmeid arvuti või muu seadme kohta, millega te seda sirvite. Küpsiste abil ei ole võimalik isikut identida ning me ei ühenda nendega võimalikke (nt kontaktivormi täitmisel edastatud) isikuandmeid, v.a juhul, kui seadus meid selleks kohustab. Küpsiste abil on mh võimalik koguda statistikat nii külastajate kui ka nende käitumise (liikumise) kohta saidil. Sellise teabe abil saab saiti arendada. Küpsiseandmete hoidmise aeg varieerub. Need võivad kohe kustuda, kui te veebilehitseja sulgete (nt veebipoe ostukorvi sisu) või säilida kauem. Meie saidil võib olla ka kolmandate osaliste (sh Google’i ja Facebooki) küpsiseid, mille abil me teeme arendustööd, et teid paremini teenindada, ning võime nt näidata teile hiljem reklaame olenevalt sellest, milliseid lehti te vaatasite. Võite küpsised veebilehitsejas keelata, kuid pidage meeles, et sel juhul ei pruugi veebisait alati kõige paremini toimida. Osal meie saitidest võidakse kasutada ka sotsiaalmeedia pluginaid (nt nupud „Meeldib” ja „Jaga”). Kummagi plugina sisu pärineb sotsiaalmeediateenusest, mis võib koguda andmeid enda (meist sõltumatute) isikuandmete kaitse eeskirjade kohaselt.

Küpsiste kasutamine puudutab järgmisi Chipsters Foodi omandis olevaid veebisaite: www.chipsters.fi, www.hyvä-apaja.fi, www.a-kasten.fi, www.lihaherkku.fi, www.rbf.fi ja www.stadin.co ning muid võimalikke edaspidi avatavaid saite, millest teavitatakse selles aruandes eraldi.


Ab Chipsters Food Oy veebisaitide üldine andmekaitseteave
Isikuandmete seaduse (523/1999) § 10

Teave puudutab eelmainitud Chipsters Foodi omandis olevatest veebisaitidest neid, millel on olemas kontaktivorm või sisselogimisvõimalus, ning ühenduse võtmist kontserni sotsiaalmeediakanalite kaudu.

Uuendatud: 01.09.2017

1. Registripidaja
Ab Chipsters Food Oy, Strandgatan 6, 22100 Maarianhamina

2. Kontaktisik registrit puudutavates küsimustes
Kliendiregistri eest vastutav isik
Ühenduse võtmine kodukeskjaama kaudu (020 773 8200, tööpäeviti kl 7–16, info@chipsters.fi)

3. Registri nimetus
Kontserni Chipsters Food veebisaiditeenuste (ühenduse võtmine ja professionaalsete köökide veebipood) kasutajate register

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk
Kontaktivormi kaudu saadud andmeid kasutatakse saitide käigus hoidmiseks, arendamiseks ja nende kasutamise statistika kogumiseks, samuti toodete ja teenuste turundus- jm uuringute ning aruannete koostamiseks. Professionaalsete köökide veebipoe kasutuseesmärgid on mh klientide identimine ja kasutajate haldus, klientide eritlemine, autentimine ja volitamine (autoriseerimine) Chipsters Foodi teenuste kasutamisel, teenuste andmekaitse ning kasutajaõiguste ja juurdepääsu haldus.

5. Registriandmed
Kõik Chipsters Food Oy veebisaidid ei eelda registreerumist ega sisalda kontaktivormi. Nt saidile www.hyvä-apaja.fi kogunevad isikuandmed juhul, kui kasutaja võtab ettevõttega ühendust ja edastab need omal algatusel. Selliste andmete hulka kuuluvad nimi, kontaktandmed, aadressiandmed, telesideandmed (telefon, GSM, faks), e-posti aadress ja võimalik otseturunduse luba, professionaalsetele köökidele mõeldud saidil www.chipsters.fi lisaks veebipoe eritlustunnused (kasutajatunnus, ettevõtte rg-kood ja veebipoe salasõna).

Andmeid hoitakse nii kaua, kui seda on ühendusevõtmise seisukohast (nt kaebus või muu tagasiside) vaja, s.o nädalaid või aastaid. Kui see on Chipsters Foodi ja registrisse kantud isiku kliendisuhte seisukohast vajalik, võidakse registriandmeid ühendada muude registritega (nt uudiskirja tellimine, tootevigade pikaajaline seire, võistlustel või loosimistel osalemine ning professionaalsete köökide / jaekaupmeeste puhul lisaks kliendi- ja veebipoe registrid). Ühendamine puudutab ka edaspidi loodavaid registreid.

6. Seadusjärgsed teabeallikad
Register sisaldab nii isiku enda edastatud andmeid kui ka Chipsters Foodi mingi teema käsitlemisel lisatud märkmeid.

7. Andmete seadusjärgne loovutamine
Kui see on veebisaitide käigus hoidmise, klienditeeninduse või tootearenduse seisukohast vajalik, võidakse loovutada andmeid andmekaitseseaduse piires Chipsters Foodi koostööpartneritele, allhankijatele või ema- või tütarettevõtetele. Andmeid võidakse loovutada ka kolmandatele osalistele juhul, kui seda on vaja ettevõtte seaduslike õiguste tagamiseks.

8. Andmete edastamine Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole
Andmeid ei edastata Euroopa Liidust ega Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

9. Registri turvapõhimõtted
Register on kaitstud üldtunnustatud ja turvaliseks peetavate tehniliste meetmetega (käigukontroll, salasõnakaitse, tulemüürid jms). Registri kasutamiseks on vaja isiklikku kasutajatunnust ja salasõna, mis antakse vaid Chipsters Foodi töötajale, kelle tööülesannete hulka kuulub registriandmete töötlemine, või teatud juhtudel ka ettevõttevälisele usaldusväärsele teenuseosutajale.

10. Järelevalve- ja keelamisõigus ning muudatused
Registrisse kantud isikul on õigus valvata teda puudutavate andmete järele ning paluda neid nii parandada kui ka kustutada. Sellesisuline palve esitatakse allkirjastatuna registri pidamise eest vastutavale isikule.

11. Õigus nõuda andmete parandamist
Andmekaitse seaduse § 29 järgi on kliendil õigus uuendada ja muuta oma andmeid, autentides end Chipsters Foodi veebiteenustes (sisseloginud professionaalsete köökide kliendid) või e-posti aadressil info@chipsters.fi või telefonil 020 773 8200.

12. Muud isikundmete töötlemist puudutavad õigused
Kliendil on õigus uuendada oma otseturunduse luba või keeldu, autentides end Chipsters Foodi veebiteenustes (sisseloginud professionaalsete köökide kliendid) või e-posti aadressil info@chipsters.fi või telefonil 020 773 8200.
Klient võib anda loa otseturunduseks:
- posti teel,
- e-posti teel,
- mobiiltelefoni teel.