Garanterat färskt

Vi framställer våra garanterat färska produkter nära skärgårdshavets fiskevatten. Största delen av den fisk som har fångats i finländska vatten eller odlats i bassänger kommer från den yttre skärgården. Vi är den enda finländska fiskförädlaren med produktionsanläggningar på Åland, nära odlings- och fiskeriområdena. Fisken behandlas i Mariehamn – fiskens väg från fångstvattnen till fortsatt förädling är kortast möjlig.

Vid fiskbehandlingen förenar vi fiskbehandlingskonsten som grundar sig på lång erfarenhet med de möjligheter som den nyaste teknologin erbjuder. Nedkylning av fisken genast efter fisket och en noggrant planerad, oavbruten kylkedja samt förpackningsmetoder som främjar fiskens hållbarhet garanterar högsta kvalitet på våra produkter. Vi vågar påstå att våra fiskprodukter är färskare än största delen av produkterna som finns i affärernas fiskdiskar. Redan smaken är ett bevis för detta: Chipsters är det samma som färskhet.

Vår verksamhet iakttar ett system för egenkontroll som utvecklats tillsammans med VTT:s hygienklinik. Vi kräver också att våra varuleverantörer iakttar systemen för egenkontroll och kvalitetsstandarder och försäkrar oss om detta genom regelbundna kontroller.