Kirjolohen perkeet liikuttavat linja-autoa!

Maarianhaminassa kulkee linja-auto Chipstersin kalatoimittajan kirjolohen perkeillä!

Eckerössä Ahvenanmaalla sijaitsevan Storfjärdens Fisk Ab prosessoi laitoksessaan kalanperkeet korkealaatuiseksi biopolttoaineeksi. Chipsters ostaa kaikki tämän toimittajan kirjolohet. Röde Orm AB on ottanut tämän uuden biopolttoaineen käyttöön 2.5.2011 Maarianhaminan kaupunkiliikenteen Torgunn linja-autossa 100-prosenttisena - ilman mitään muita aineita. Linja-auto on liikkunut ongelmitta ja jopa paremmin kuin perinteisellä dieselillä kulkevat autot.

Biopolttoaine, joka valmistetaan kalanperkeitä hyödyntämällä ja siten jätettä vähentämällä on korkean tason ympäristöteko. Linja-auton polttoaine on myös täysin hiilidioksidivapaata ja rikitöntä. Vuodessa Torgunn käyttää 20 000 litraa biopolttoainetta, joten ilmakehän hiilidioksidipitoisuus vähenee 50 tn verrattuna aikaisempaan dieselkulutukseen.

Ahvenanmaalla syntyy vuosittain 1 200 tn kalaperkeitä, joista saataisiin muunnettua 500 tn biodieseliä. Jos kaikki Ahvenanmaan linja-autot käyttäisit hiilidioksidivapaata biopolttoainetta, niin vuosittain päästöjen määrän vähentyminen olisi vastaava kuin mitä on 600 henkilöauton päästöt!