Kalalajien liikennevalot

WWF:n kalaopas on vuodelta 2012. Kalaoppaan lajit edustavat Suomessa tarjolla olevia ruokakaloja ja ne on valittu ympäristöperustein. Ympäristöystävälliseen kuluttamiseen opastetaan liikennevaloin: vihreä, keltainen ja punainen. Väriluokitukset perustuvat WWF:n tilaamiin riippumattomiin arviointeihin kalakantojen tilasta. Ulkomaisten lajien arvioinneissa käytetyt tiedot perustuvat mm. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) virallisiin arvioihin kalakantojen tilasta ja kalastuksen kestävyydestä. Lataa WWF-kalaoppaan mukainen pdf-tiedosto kalalajien liikennevaloille.

Liikennevalojen merkitykset ovat:

Vihreä: Suosi

Paras valinta. Kalakannat ovat elinvoimaisia ja pyynti ei aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja. Kaikki MSC-sertifioidut kalatuotteet saavat vihreän valon.

Keltainen: Harkitse

Kalakannat saattavat olla heikkoja ja paikoin ylikalastettuja tai kalastusmenetelmät saattavat olla ympäristölle haitallisia. Pyynnin kestävyys saattaa myös vaihdella alueittain. Kasvatettu kala saa pääosin keltaisen valon. Kalankasvatuksessa kuluu rehuna enemmän kalaa kuin mitä kasvatus tuottaa. Kalanrehu valmistetaan luonnosta pyydetyistä kaloista, joiden alkuperän vastuullisuuteen ja kestävyyteen ei kiinnitetä vielä riittävää huomiota.

Punainen: Vältä

Laji on uhanalainen tai voimakkaasti ylikalastettu tai pyyntiin käytetään tuhoisia kalastusmenetelmiä. Lähes kaikki syvänmeren lajit saavat punaisen valon. Ne ovat erityisen herkkiä ylikalastukselle ja kalastusmenetelmät ovat usein tuhoisia.

http://wwf.fi/maapallomme/itameri/kestava-kalastus/kalaopas/