Puhdas saaristo on toimintamme lähtökohta

Saariston luonto on meille sydämenasia. Haluamme säilyttää sen mahdollisemman puhtaana ja huolehtia siitä, että meren antimet riittävät myös tuleville sukupolville. Toimimme kestävän kalatalouden ehdoilla Maailman luonnonsäätiön, Greenpeacen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosten suositusten mukaisesti.

Olemme erittäin tietoisia ns. villien kalavarojen ehtymisestä valtamerillä ja meille on tärkeää seurata tilannetta näistä ympäristö- ja resurssinäkökohdista. Huolehdimme ympäristön hyvinvoinnista aina raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen ja jakeluun. Kotimaisen
villin kalan pyydystys ehtyy vuosi vuodelta, koska kalastajien määrä vähenee ikärakenteen myötä ja hylkeiden ja merimetsojen suuri määrä verottaa kalakantaa. Ne nuoret, jotka ovat kalastuksen ammatikseen valinneet nauttivat työn vapaudesta ja työympäristöstään
- luonnosta.

Olemme 2014 saaneet ISO 9001:2008/ISO 14001:2004 - yhdistelmäsertifikaatin, joka ohjaa toimintaamme asiakaslähtöiseen ja järjestelmälliseen laadun kehittämiseen sekä ympäristövaikutusten kartoittamiseen ja hallitsemiseen. Seuraamme ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön muutoksia ja kehitystä, ja toimimme lakien, asetusten ja lupaehtojen mukaisesti sekä noudatamme muita toimintaamme koskevia sitoumuksia. Lisäksi 2013 meille myönnetty ISO 22000:2005 sertifikaatti kertoo jatkuvasta kehitysohjelmasta elintarviketurvallisuuden ja koko toimintaketjun läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja palvelujemme parantamiseksi.

Tuotantomateriaalit valitsemme siten, että niiden ympäristöön aiheuttama kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Suosimme kierrätettäviä materiaaleja, kuten uudelleen käytettäviä kuormalavoja ja transbox-kuljetuslaatikoita. Ympäristönäkökulma on meille tärkeä myös tavarantoimittajia valitessa.

Huolehdimme henkilöstömme opastamisesta ja kouluttamisesta niin, että jokaisessa toiminnossa huomioidaan ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Kerromme henkilöstöllemme ympäristöasioista ja niiden kehittymisestä. Viranomaisille, yhteistyökumppaneillemme ja muille sidosryhmille kerromme avoimesti toiminnastamme ja siihen liittyvistä ympäristövaikutuksista, sekä vastaamme asiaan liittyviin kysymyksiin.

Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti ympäristöjärjestelmän toimivuutta seurataan säännöllisesti ulkoisin ja sisäisin auditoinnein. Vuosittain vahvistamme yhteiset ympäristöpäämäärät, joiden perusteella määrittelemme yhtiömme ympäristötavoitteet.