Tukikummit – sillä on merkitystä onko nuoren elämässä merkitystä

Tukikummit-säätiö sai alkunsa vuonna 2007 Sauli Niinistön ja Hjallis Harkimon yhteisestä huolesta sellaisten nuorten puolesta, jotka uhkaavat pudota yhteiskuntamme ulkopuolelle. Tukikummit-säätiö kerää varoja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, jotka ovat vaarassa pudota pois harrastuksista ja kaveriporukoista perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Keräystilille tulevat varat menevät 100% lyhentämättöminä perille.

Sopimusasiakkaamme CaPS (CapManin hankintarengas) haastoi vuoden 2014 lopussa yhteistyökumppaninsa mukaan tukemaan Tukikummit toimintaa.  CapMan-keräyksen summa oli yhteensä 53 350 € ja Chipsters oli mukana heidän keräyksessä. Koko keräyssumma meni lyhentämättöminä Tukikummit-säätiölle. Keräyssummalla tuettiin nuorten harrastusmahdollisuuksia ja hankittiin koulutarvikkeita, mm. hyllymetreittäin lukiokirjoja. - Nuorena saaduilla mahdollisuuksilla on suuri vaikutus lahjoitusten saajien koko elämään.

Tukikummit-säätiön toiminta vuonna 2014

Vuonna 2014 avustuksia myönnettiin 578 kpl, yhteensä 552 645,00 €. Keskimääräisessä avustuksen saaneessa perheessä on noin kolme lasta, joten vuoden 2014 Tukikummit-avustukset koskettivat toimintavuonna noin 1 700 lasta.

Kirkon diakoniarahaston myöntämistä avustuksista käytettiin: 60 % harrastuskustannuksiin ja -välineisiin , 15 % opiskeluun liittyviin kuluihin ja 25 % muuhun. Käyttötarkoitus ”muuhun” sisältää mm. vaatehankintoja, tapaamiskuluja, matkakuluja ja tuetun loman omavastuukustannuksia.

Tukikummit-säätiön varainhankinnan kokonaistuotto vuonna 2014 oli yhteensä 989 693,98 euroa, josta osa siirrettiin Kirkon diakoniarahastolle seuraavan vuoden avustuksiin ja osa talletettiin lyhytaikaisesti jaettavaksi myöhemmin.

www.tukikummit.fi

Ajankohtaista

23.03.2016
27.11.2014
21.08.2014