Ab Chipsters Food Oy on saanut Keravan ympäristöpalkinnon 2012

Ympäristöpalkinnon vastaanottivat 5.12.2012 toimitusjohtaja Timo Vetriö ja HoReCa-myyntipäällikkö Susanna Paavilainen.

Keravan kaupunki myöntää vuosittain ympäristöpalkinnon keravalaiselle yritykselle tunnustuksena kestävän kehityksen edistämisestä sekä kaupunkikuvan ja elinympäristön kehittämisestä. Vuoden 2012 Ympäristöpalkinto myönnettiin Ab Chipsters Food Oy:lle.

Ympäristöpalkinnon myöntämisestä päättää Keravan kaupunginhallitus. Perustelut tämänvuotisen palkinnon myöntämiselle olivat:
"Yhtiö noudattaa ympäristöpolitiikkansa mukaisesti ISO 14001 -standardiin perustuvaa ympäristöjärjestelmää ympäristövaikutusten kartoittamiseen ja hallitsemiseen. Tuotantomateriaalit valitaan siten, että niiden ympäristöön aiheuttama kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Erityistä kiitos yhtiö saa henkilöstönsä opastamisesta ja kouluttamisesta niin, että jokaisessa toiminnossa huomioidaan ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat."

Palkinnon saajalle luovutetaan pronssinen "Kasvun paikka"- taideteos, joka kuvaa kestävää kehitystä ympäristöä huomioiden. Taideteoksen on suunnitellut ja tehnyt keravalainen yrittäjä Ilpo Penttinen, Pohjolan Helmi Ky:stä. Palkintoa olivat vastaanottamassa 5.12.2012 itsenäisyyspäivän vastaanotolla toimitusjohtaja Timo Vetriö ja
HoReCa-myyntipäällikkö Susanna Paavilainen.
 

Ajankohtaista

23.03.2016
27.11.2014
21.08.2014